VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH


ANDĚLSKÉHO SALONU AMAN - JANA DEUSPrávě tady a teď čtete tyto řádky.
Vy sami jste tyto stránky přitáhli do svého života a je na vás, zda se jich
chopíte a využijete jich. Tedy, pokud jsou pro vás dost dobré. Pokud ne,
nevadí, nechte být a najděte si něco podle sebe, co souzní s vaším srdcem.

Proč se chcete vyléčit?

To je podle Edgara Cayceho základní otázka, kterou by si měl položit každý
člověk, který touží po opětovném navrácení zdraví.
Abyste mohl/a uspokojovat svoje fyzické touhy?
Abyste se stal/a ještě větším sobcem?
Pak bude lepší, když se daný stav nezmění a zůstane takový, jaký je.
Dojde-li, ke změně postojů, cílů a záměrů a bude li se bytost podle toho
chovat, můžeme očekávat změnu k lepšímu.

Změníte-li se výše naznačeným způsobem, postarejte se o to, aby se součástí
vaší léčby staly i masáže.
Nebuďte však tak sobecký/á a egoistický/á a nedomnívejte se, že vám druzí
nepomohou. Budete-li se k nim chovat přátelsky, budete mít přátele.
Budete se modlit, a poprosíte Boha a Krista, aby vám odpustili?
Odpustíte ostatním?
Neboť Spasitel, Kristus vám odpustí pouze tehdy, odpustíte-li si vy sám/sama.
Jestliže odpustíte, Bůh vám to prostřednictvím vašich schopností, skutků a
příslušných změn vrátí i s úroky, neboť - odpuštění je dar, který dáváme sami
sobě.

Zdroj skrze pana Cayce říká.:
Dokud se zabýváš tím, co si o tobě myslí druzí, nejsi svůj vlastní člověk.
Teprve až nebudeš potřebovat ničí souhlas, budeš sám sebou.
Pamatuj si, co jsem tě učil.
Není tak důležité, jak dobře je poselství přijato, záleží spíš na tom, jak
dobře je předáno.
Zapamatuj si tohle .:
Učíš to, co se musíš naučit. Nemusíš být dokonalý, abys mohl mluvit o
dokonalosti.
Nemusíš být mistr, abys mohl mluvit o mistrovství.
Nemusíš být na nejvyšším vývojovém stupni, abys mohl mluvit o nejvyšším
vývojovém stupni.
Snaž se být upřímný, snaž se být opravdový.
Chceš-li napravit všechny škody, které si myslíš, že jsi způsobil, dokaž to
svým chováním.
Dělej co můžeš, a o víc se nestarej. Pocit viny a strach jsou jediní nepřátelé
člověka.
Pocit viny, tě nutí být tím, čím nejsi.

.................................................................................................................................

Co vše Vám náš salon může nabídnout?

Především lidský dotek, soucit, porozumnění a lásku.
Lidský dotek je něco víc, než jsme si schopni v naší maličkosti představit.
Z dlaní i prstů našich rukou proudí energie.
Tato energie, pokud se na ni dokážeme naladit je z Nejvyššího Zdoje.
Stručně řečeno, je to Kosmická energie a my jsme součástí vesmíru.
Jsme mikrokosmos v makrokosmu.
Pro ty z Vás, kteří se hned neleknou slova Duchovno - je to Boží energie.
Tato energie, je z nejvyššího Zdoje a její účinky jsou fenomenální.
Schopnost naladit se na Nejvyšší Zdroj máme všichni, v tomto ohledu jsme si 
rovni. 
A tuto nejčistší energii mate možnost, Vy, ležící přijímat.

 


Masáž - Mistrovský dotek - je započata i zakončena mocným přísunem harmonizující
energie z Tibetských zpívajících mís i ze zvonků z Peruánských And,
Terapie - přenos - vyladění
univerzální energie, jak přikládáním rukou, tak i na dálku (pro všechnu živou
formu), harmonizace čaker, nádí, marmových bodů i meridián, stimulace energie
Ki (čchi), harmonizace mužské i ženské energie - jin - jang, harmonizace těla,
mysli i duše, to vše umocněné hojivou sílou doteku, dovedností a energií, která
mi byla předána Šamany (Maestry), Spirituálními bratry v Peruánských Andách
v roce 2016, ale nejen tam.
Dále nabízíme meditace mocně stimulující energetická centra,
reflexní terapii, psychoterapii, fytoterapii, asociační terapii (energetické bloky),
poradenství v automasáži, poradenství zdravých stravovacích návyků,
pitného režimu, udržení alkalického prostředí v těle, pracujeme s
Indickými, Nepálskými i Tibetskými esencemi i kořeními, nabízíme řadu
přírodních potravních doplňků, zejména - Chlorella Pyrenoidosa a Mladý Ječmen 
prodej zdravých potravinových produktů. 

Pro ty, kteří stojí o tuhle informaci, nabízím služby i pro naše domácí
čtyřnohé miláčky.

Předem je nutno se zmínit o faktu, že se intenzivně zajímám především o lidskou
bytost jako takovou. O lidskou bytost jako celek, jako o trojjedinou bytost, která
se skládá z těla - mysli - duše. Vždy tomu tak bylo, je a bude. Je třeba si
uvědomit, že člověk je ve skutečnosti bio-chemicko-energetickou továrnou.
Lidská bytost je záplavou vibrující energie a jako k takové je třeba k ní přistupovat.
Masáž je nedílnou součástí zdravého, šťastného a spokojeného života.
Je to jedna z částí, je to jeden z darů, který nám byl poslán. Nedílnou součástí
masáží z důvodů výše uvedených je skutečnost, že nepochybně stimuluje
mimo jiné i energetická centra v našem těle, a co platí pro nás lidské bytosti - platí
stejně pro veškerou živou formu. Na nevyčerpatelný zdroj kosmické energie je
možné se naladit s ohledem na vnitřní čistotu nás samých, záleží také na tom,
na jaké frekvenci vibrací jsme naladěni, záleží také na tom, jak čistá a vyladěná
máme energetická centra - víry ( čakry), Čím více člověk, terapeut pracuje na
rozvoji svých schopností, tím intenzivnějším kanálem či přenašečem kosmické
energie se může stát. Není to snadná cesta, ale pokud se někdy někdo setkal
osobně s Andskými Maestry - Šamany, kteří mu pomohli vyladit a očistit jeho 
energetická centra, kteří jsou schopni předat mu energeticky část sebe sama
pochopí.

Vzrůstající popularita masáží souvisí s nárůstem stresu a napětí v civilizaci plné
nenasytnosti a soutěživosti. Se stoupajícím znečištěním vody, ovzduší
(kyselé deště, ale nejenom ty) a s přibývajícím hlukem jsou naše nervy neustále
přetěžovány.
Žlázy jsou trvale nadměrně stimulovány používáním stále agresivnějších
konzervačních přípravků. Se stoupajícím příjmem konzervované potravy a
hotových pokrmů proniká do našeho těla na buněčné úrovni čím dál tím více
chemikálií. O čerstvém mléce od farmáře si můžeme nechat jen zdát (naštěstí
začal přibývat počet mlékomatů s čerstvým mlékem), sterilizované mléko je plné
chemických látek. Obiloviny a zelenina pěstované bez syntetických hnojiv již téměř
vymizeli.  Dary moře, jinými slovy, mořská zelenina - neboli mořské řasy
působí blahodárně na naše orgány, mimo jiné i díky vysokému množství
minerálních látek v nich obsažených, koření jako takové je také velmi důležitou
součástí našich stravovacích návyků. V zájmu udržení dobrého zdraví nemáme
jinou možnost, než se naučit, jak pomoci svému tělu, aby vyplavovalo toxické
látky ze systému stejně pravidelně, jako je vstřebává.
Masáž je jednou z mála prostředků, o kterých je známo, že to dokáže. Pravidelná
masáž spolu s konzumováním organicky pěstovaných potravin, nezávadné vody
(chlor), a cvičením v čistém přírodním prostředí s přirozeným slunečním svitem
mohou být tím největším přínosem.

Masáž působí na člověka na fyzické i mentální úrovni. Fyzicky pomáhá všem
systémům těla - imunitnímu, dýchacímu, nervovému, endokrinnímu,
pohybovému, trávicímu, lymfatickému, a krevnímu oběhu. Napomáhá též
mentální relaxaci.
Platí to zejména v případě, kdy masírovaný svému masérovi plně důvěřuje.
Obecně řečeno, masáž napomáhá tělu v procesu samoléčby. Pokud se
masírovaná osoba jednoduše a přirozeně soustředí na část těla, se kterou se
pracuje, může i tímto aktem k sobě přitáhnout životodárnou energii kdykoliv
a kdekoliv ji potřebuje.
Chce to jen trochu praxe, ale co je zásadní, je mít víru v to co dělá. Pokud není
masáž bolestivá, může zastavit blouznění mysli a poskytnout dokonalou relaxaci.
Je nutno si ovšem uvědomit, že většina masírovaných přijde na masáž, až když
vyzkoušeli všechny možné konvenční alternativy, a ve své podstatě již neví na
koho se obrátit. Tak si člověk řekne, no slyšel jsem - zkusím to. V těchto
případech masáž může být bolestivá z výše uvedených důvodů. Není to ovšem
pravidlem a ani nemůže být. Masáž je vždy individuální a osobitá forma terapie
(rád používám tenhle termín). Jinými slovy, pokud má masírovaný zdravotní
svalovou dysfunkci, většinou se jedná o energetický blok, který se projevil na
úrovni fyzické. Bolestivá, ale vždy překonatelná, vždy s působícím účinkem
pro masírovaného. Vše je totiž závislé na citlivosti a vnímavosti maséra, terapeuta.
Automasáž (masáž - sama sebe), nabízí všechny zmíněné výhody, kromě (dle
mého názoru toho nejzásadnějšího), a to, uklidňujícího doteku druhé osoby, jenž
sám o sobě může dělat zázraky a většinou se tak i děje.
Pokud má ještě terapeut/ka, masér/ka, stimulovaná, čistá energetická centra
proces restartu našeho vnitřního lékaře je tím umocněn. Přenos kosmické
energie je skutečný a vnímatelný.


Rozhodnutí o návštěvě mého Andělského salonu nechám na Vašem
moudrém uvážení. Těm z Vás, kteří se rozhodnete vyhledat mou maličkost, již tady a teď děkuji. Těm z Vás, kteří si říkáte něco jiného, děkuji též.

S láskou a pokorou František Havlík


Pár drobných rad pro Váš spokojený život:

  • Nepřipouštějte si jakékoliv starosti a ničeho se nebojte

Člověk se nemusí stát obětí vlastních starostí. Co jsou to vlastně starosti a obavy
ve své nejjednodušší podobě? Je to jen nezdravý a ničivý duševní návyk. Nikdo
se nenarodil ustaraný.Tento návyk jste získali.

Psychiatr dr. Smiley Blanton.: Úzkost je velká metla lidstva.

Jeden proslulý psycholog tvrdí.:strach je nejrozkladnější nepřítel lidské osobnosti,
starosti jsou nejzákeřnější a nejničivější ze všech lidských chorob. Říká se, že
starosti jsou nezřídka jednou z okolností provázející artritidu. Lékaři, kteří se
zabývají příčinami této běžně rozšířené choroby, uvádějí, že téměř vždy se v 
případech zánětlivého onemocnění kloubů objevuje přinejmenším některý z 
těchto faktorů.: finanční nezdary, frustrace, napětí, obavy, osamělost, zármutek,
dlouhodobá podrážděnost, návykové starosti.

Další vědec zabývající se dlouhověkostí provedl výzkum na vzorku asi 450 lidí,
kteří se dožili sta let. Zjistil, že tito lidé žili dlouhým a spokojeným životem z těchto
důvodů.:

  • neustále se něčím zaměstnávali
  • ve všem dodržovali střídmost
  • jedli prostou a lehkou stravu
  • dokázali mít ze života víc radosti
  • chodili brzy spát a časně ráno vstávali
  • byli oproštěni od obav a strachu
  • měli jasnou mysl a víru v Boha

Americký chirurg dr. Georgie W. Crile řekl.: nemáme strach jen ve své mysli, ale i v 
srdci, mozku a vnitřnostech, protože ať už je příčina strachu a starostí jakákoli,
jejich účinek se vždy může vtisknout do buněk, tkání a orgánů těla.

Neurolog dr. Stanley Cobb říká.: že starosti jsou niterně spojeny s příznaky
revmatoidní artritidy.

Slavný psychiatr Dr. Karl
Menninger.: Postoje jsou důležitější než fakta. Stojí za to si ta slova
opakovat tak dlouho, dokud vás nezasáhne jejich pravdivost.

Neztrácejte však odvahu, své starosti a obavy můžete překonat. Znám lék, který
vám zaručeně přinese úlevu.Tedy pokud je to pro vás dost dobré a máte dost
silnou vůli a víru. Pokud ne, tak nechte být a najděte si něco, co vám přináší
úlevu a radost.


  •      Každý den cvičte vyprazdňování mysli

Doporučuji Vám provádět je nejlépevečer, než jdete spát, abyste se vyvarovali
toho, že ve Vašem vědomí zůstanou starosti v době, kdy budete spát. Při spánku
myšlenky často pronikají hlouběji do podvědomí. Zvláště posledních pět minut
před usnutím je důležitých, protože právě v tuto krátkou dobu je mysl
nejvnímavější k sugesci. Pokud totiž myšlenky naplněné strachem nejsou 
odstraněny, mohou mysl zahltit a bránit v cestě proudu duševní i duchovní síly.
Takové myšlenky se však dají z mysli vytěsnit, a pokud jsou každý den
odstraňovány, nebudou se v ní hromadit.

K jejich odstranění musíte využít tvůrčí představivosti. Představte si sama
sebe, představujte si, jak zbavujete svou mysl úzkosti a strachu. Představte si
v duchu, že z Vás odplouvají všechny starosti, jako byste pouhým vytažením zátky
vypouštěli vodu z umývadla. A při té konkrétní představě si opakujte.: S Boží
pomocí teď zbavuji svou mysl veškeré úzkosti, všeho strachu i všeho pocitu
nejistoty.

Opakujte si ta slova pětkrát a pak dodejte.:
Věřím, že má mysl je nyní zbavena veškeré úzkosti, všeho strachu i všech
pocitů nejistoty.

Opakujte toto tvrzení pětkrát a přitom si stále v duchu představujte svou mysl 
zbavenou všeho nepříjemného.

Potom poděkujte Bohu za to, že Vás osvobodil od strachu. A pak jděte spát.

Když s léčbou začínáte, měli byste tuto metodu používat nejen večer před spaním,
ale i jednou během dopoledne a jednou odpoledne.

Představovat si, znamená využívat psychiku k vytváření skutečnosti, a to je
neobyčejně účinný postup. Představivost proto nesouvisí jen s fantazií.

Přesto však nestačí jen vyprázdnit svou mysl, protože mysl dlouho prázdná
nezůstane.Musí být něčím naplněna. Proto když vyprázdníte svou mysl, ihned
ji naplňte něčím jiným.

Naplňte ji myšlenkami víry, naděje, odvahy, očekávání.:

Říkejte si nahlas taková slova jako.:

Bůh nyní naplňuje mou mysl
odvahou, mírem, klidnou sebejistotou. Bůh mě nyní ochraňuje ode všeho
zlého. Bůh nyní ochraňuje mé blízké od všeho zlého. Bůh mě nyní vede ke
správným rozhodnutím. Bůh při mně v této situaci bude stát.

Šestkrát za den naplňte svou mysl takovými myšlenkami, dokud jimi nebudete
překypovat.

Až přijde čas, tyto myšlenky víry vytěsní všechny starosti. Strach je
nejmocnější ze všech stavů mysli s jedinou výjimkou, a tou je láska a víra.
Víra v sebe sama a Tvůrčí sílu uvnitř nas samotných.

Máte li víru.: Nebude vám nic nemožného a podle víry vaší staň se vám.


 


 


 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz