alkalické prostředí v těle

Organismus každého z nás je uzpůsoben tak, že bychom se mohli dožít až sto třiceti let. Svým stylem života si buď dokážeme zachovat zdraví až do pokročilého věku, nebo naopak přivodit nemoci a předčasnou smrt.
(Viz. kmeny Hunza, či další dlouhověké národy, lehce dohledatelné na internetu, či v odborné literatuře).

To ovšem neznamená, že má kdokoli právo říkat nám, co máme dělat. Jak máme žít, co si oblékat, s kým se stýkat, co si myslet, jak se vyjadřovat, co máme pít či jakým způsobem se stravovat, nebo jaké potraviny konzumovat, nebo dokonce jak a kolikrát kousat, či žvýkat.......atd.
Každá lidská bytost má právo na svobodný život a na svůj názor či volbu, ať je jakákoli.
Výběr je na každém z nás, ale následky svých rozhodnutí poneseme vždy jen my sami.
Jen my sami utváříme své vnější i vnitřní podmínky a každý nechť si vybere to, co souzní s jeho tělem, myslí a duší.

Zloba, stres, obavy, napětí, zášť, nevraživost, žárlivost, strach, nedostatek pohybu, absence podpůrných mechanismů jako - masáže, sauna, strečink, posilování, mělké dýchání, nevhodná skladba stravy či nepřiměřené jednání nám odečítají potřebné body z našeho životního konta. Zárověň se však vytváří vhodné prostředí pro onemocnění a bolest. Je však zcela v našich možnostech tento proces zastavit a změnit v pravý opak. Dlouhý život ve zdraví a při síle je jistě nanejvýš potěšující, je to dar, který si sami můžeme kdykoli věnovat.
Existuje nespočet nemocí, ale pouze jediná jejich příčina, nevhodný způsob života. Když není takový, jak má být, necítíme se dobře a onemocníme (lépe řečeno jedná se o organismus, který je odolný a organismus, který není odolný). Jsou dvě příčiny nezdravého způsobu života - nevědomost a nedbalost. Obě lze kdykoli odstranit - a jediným účinným lékem je naše prohlédnutí. Mnozí z nás si raději vezmou prostředek proti bolesti, a když zabere, namlouvají si, že jsou již zdraví. 
Překyselení organismu je v současnosti jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob, protože zdraví je bezprostředně závislé na rovnováze mezi kyselostí a zásaditostí našeho těla. Překyselení způsobuje většinu nemocí a důkladné odkyselení a doplnění minerálních látek v těle tvoří základ každé terapie.
Mluvíme o umírajících lesích a kyselém dešti, ale tytéž škodlivé látky, které likvidují naše lesy, ničí i naše zdraví. Nejdřív zemře les, potom člověk. Kyselý déšť má za následek kyselou půdu, kyselé potraviny způsobují překyselenost lidského těla. Takto narušená rovnováha tělesného prostředí vede také k častějším nemocem a především stárnutí.
Vedle toho každý člověk je vystaven četným a bohužel i často nerozpoznatelným jedům. Mám na mysli zbytky insekticidů, pesticidů, herbicidů, stejně jako nepřeberné množství potravinových přísad, jako jsou konzervační a barvící látky, chlor přidávaný do pitné vody atd.
Nejdůležitějším předpokladem každé terapie, každého léčení a zachování zdraví až do pozdního stáří je odkyselení a doplnění chybějících minerálních látek v těle. (remineralizace).

Profesor H. Heine, vedoucí anatomického a klinicko-morfologického institutu na univerzitě ve Witten-Herdecke k tomu říká.:
Každé chronické onemocnění začíná lokálními, skrytými acidozami, které pokračují celkovou latentní acidozou základní substance s odpovídajícími zánětlivými reakcemi buněk. Končí tím, že se v organismu etabluje circulus vitiosus, uzavřený okruh, a při následné masivní acidoze, která se může projevit ztuhnutím postižené tkáně, se ztrácí možnost řídit v ní základní životní pochody. Šanci k uzdravení zahájí již samotné odbourání chronické acidozy, kromě jiného zvýšením zásob zásaditých látek a zachycením volných radikálů.(např. za pomocí zeleniny a koncentrované šťávy z ní, luštěnin, vitamínu C, spiruliny, mladého ječmene, chlorelly....atd.)
To co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít.

Veškerý život začal v moři a ještě dnes lidské tělo obsahuje více než 70% vody (záleží na pohlaví). PH mořské vody se pohybuje mezi 8 - 8,5. Naše tělo udržuje v krvi pH hodnotu od 7,35 - 7,40 - s občasnými zcela nepatrnými výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila, člověk zemře. Náš život tedy závisí na tom, že tělo setrvává v neutrálním, pouze lehce zásaditém prostředí.
V přírodním léčitelství je rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí těla základem každé terapie, léčby. Bez ní by žádná terapie, léčení nemohlo býti úspěšné.
Dietologové jako.: Ragnar Berg, MUDr. Franz Mayr, Maximilian Bircher-Benner, Friedrich Sander neustále poukazovali na to, že vyváženost zásaditokyselého (acidobazického) prostředí těla je nejdůležitější podmínkou našeho zdraví, i když k tomu nemohli předložit požadovaný vědecký důkaz.
Někteří lékaři, pokládají acidobazickou nerovnováhu v těle za menší problém, než je narušení látkové výměny. Tomu ještě napomáhá fakt, že stav kyselosti v těle se běžně určuje z krve a ta - až na řídké výjimky - udržuje tělo přísně v neutrálním prostředí. Je třeba si uvědomit, že výkyv v acidobazické rovnováze, jenž je v dnešní době téměř běžným jevem, poškozuje nejen lidské buňky, nýbrž každý život.
Během látkové výměny neustále vznikají v těle kyselé látky, jako např.: kyselina močová, uhličitá, mléčná, octová a dokonce i solná, která se, pokud ji zdravé ledviny neodbourají a nevyloučí, do značné míry podílí na zrychlování překyselování těla, a tím i na narušování buněk. Kyseliny mají ničivý účinek. Dokážou rozrušit dokonce i kámen nebo kov. Pokud setrvávají v těle, aniž by se neutralizovaly, způsobují bezpochyby ty nejrůznější choroby.
Nemoci si vyvoláváme teprve svým mnohaletým chybným chováním. Zubní kazy, stejně jako řada dalších onemocnění, mají pouze jednu jedinou příčinu - překyselení. Zaviňuje i revmatismus, dnu, artritidu a ledvinové kameny.

Naše nepřirozené stravovací návyky vedly k tomu, že podíl zásaditosti v našem těle je vytrvale příliž nízký a podíl kyselosti u většiny lidí naopak příliš vysoký. Strach, starosti, zloba, stres.......atd, kyselost ještě mnohonásobně zvyšují. Dokud si tělo může brát zásadité látky z vaziva, cév, kloubů a kostí dokáže přebytek kyselin neutralizovat. Tím však dochází k úbytku minerálů v těle, řídnutí kostí a sklerotizaci cév, což vede jak k infarktu, mozkové příhodě či osteoporoze, tak i k revmatismu, dně, artroze, deformaci obratlů atd. Kdo by si pomyslel, že i vypadávání vlasů, deprese, ekzémy a zubní kazy jsou následky přemíry kyselosti v těle? Překyselenost má aktivizující i zároveň ochromující účinky. Člověk je neklidný, rozrušený, malátný, snadno se unaví a potřebuje dlouhou dobu na to, aby se zotavil.
Překyselený organismus nemůže být zdravý. Čím větší je toto zatížení, tím závažnější je onemocnění.

VAZIVO OCHRANNÝ SYSTÉM A ZÁSOBÁRNA KYSELÝCH LÁTEK
Kyseliny vnikají nejdřív do krve. Jsou-li však její ochranné látky (tkzv. pufry -, které tlumí výkyvy v acidobazické rovnováze) již vyčerpány, je přebytek kyselin odveden do vaziva. Buňky pojivové tkáně jsou robusnější, takže jedovaté látky je tak snadno nepoškodí. Kyseliny se v nich hromadí tak dlouho, dokud je ledviny nevyloučí. Dalším vyměšovacím orgánem jsou plíce. Pomocí obou těchto orgánů se tělo snaží přebývající kyseliny co nejrychleji vyloučit. Než však budou předány do moče, musí být před tím neutralizovány - a to za pomoci zásaditých látek.
Pojivová tkáň (vazivo) obklopuje všechny tělesné buňky jako ochranná vrstva. Výživa buněk, stejně jako odstranění odpadních produktů z těla, probíhá v této tkáni. Pokud je pojivová tkáň přetížena a nemůže přijmout další kyselé látky, zadržují se často v kloubech, kde způsobují bolestivé záněty, jako je pakostnice, revma nebo polyarthritida. Jakmile kyselé usazeniny zničí chrupavku, vzniká artroza.
V překyselené tkáni se poškozuje kvalita krve, červené krvinky výrazně ztrácejí pružnost a nemohou proniknout do jemných cévek. Vlásečnice přestanou být dostatečně zásobeny životně důležitými látkami, v těle začíná chybět kyslík.
Neustálý přebytek kyselin ničí také kolagenní vyzivová vlákna, což vede k ochabnutí a stárnutí. Organismus se snaží tyto škody napravit pomocí tělesné bílkoviny fibrin, ale jejím využitím se naopak pružnost vaziva výrazně zhoršuje a snižuje jeho zásobovací kapacita.

ŽALUDEK, VÝROBCE KYSELIN A ZÁSADITÝCH LÁTEK
Štěpením kuchyňské soli, přirozené součásti naší krve a tkáně, produkuje žaludek kyselinu solnou, jejíž hodnota pH leží mezi 2,8 - 1,2. Kuchyňská sůl je jednoduchá sloučenina sodíku a chloru. K jejímu štěpení, k němuž dochází prostř. speciálních tzv. nástěnných buněk, žaludek potřebuje kuchyňskou sůl, oxid uhličitý a vodu. Chlor se při tom sloučí s vodíkem a vytváří kyselinu solnou. Zároveň dochází ještě k dalšímu spojení, které sestává ze sodíku, vodíku, uhlíku a kyslíku. Tvoří se tak zásaditá látka - natriumbikarbonát, známý jako - kyselý uhličitan sodný - neboli natron - jedlá soda.
S jedním gramem kyseliny solné vzniká až 2,3 gramunatriumbikarbonátu, jenž je krví rozváděn do celého těla a pozděli neutralizuje ve střevech žaludeční šťávy.
Jestliže je tělo nedostatečně zásadité, rozkládá více kuchyňské soli a doplňuje tak velmi důležité zásady, přičemž samozřejmě vzniká větší množství žaludeční šťávy, která však již není potřebná a způsobuje pálení žáhy. Když člověk něco sní, pálení většinou zmizí, jelikož se šťávy smísí s potravou, ale přitom jsou nadále produkovány kyselé žaludeční šťávy - a tak přemíra kyselin vyvolává tvorbu dalších a dalších kyselin.
Protože zásadité látky jsou spotřebovávány při plnění svých funkcí, je nutné neustále zajišťovat jejich přísun z jiných zdrojů - nejlépe ze zásadité potravy nebo potravinových doplňků.

KREV ZCELA ZVLÁŠTNÍ TEKUTINA
Někdy se říká, že v krvi sídlí duše, a když člověk vykrvácí , ztratí ji. Krev je však pro nás také tekutým orgánem potřebným jak pro přísun výživných stavebních látek, které tělo neustále vyžaduje, tak pro odsun odpadních a vedlejších produktů látkové výměny, jako je močovina. Na krvi zřetelně vidíme, jak důležitá je pro tělo hodnota pH - její normální hladina v krvi se udržuje jen ve zcela nepatrných výkyvech mezi 7,35 - 7,40, protože snížení na pH 7, nebo naopak zvýšení na 7,6 by již mohlo být smrtelné.
Váže-li se na červené krvinky příliš mnoho kyselin, nedokážou nadále přijímat potřebné množství kyslíku a tělo trpí jeho nedostatkem, přestože ho plíce nabízejí v dostatečném množství.

KDE VZNIKÁ TOLIK KYSELIN?
Čím to je, že překyselení organismu je pravděpodobnější, než jeho vyšší zásaditost? Tělo vytváří kyseliny částečně samo, připomeňme jen žaludeční šťávy, zásady však získává výlučně jen prostřednictvím potravy - a mimo to, jsou neustále spotřebovávány.
Je nezbytné dodržovat pitný režim, ovšem v takové míře, aby nedocházelo k tzv.: městnání v ledvinách. Optimální perioda vylučování moči u zdravého člověka je šestkrát za den. (Pokud jsme nemocní, či začínáme s odkyselením organismu je pochopitelné, že periody budou častější).
Pokud se také nedostatečně pohybujeme, vydýchají plíce jen velmi málo kyselin, přitom nedostatek kyslíku vede k jejich další produkci. Také chronický nedostatek vitamínů, minerálů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin, stopových prvků...atd. podporuje tvorbu kyselin, protože tělo nedokáže dokončit určité procesy látkové výměny. Jestliže v nevhodnou dobu něco sníme - a na víc ve spěchu a bez dostatečného rozmělnění potravy, může se dokonce i původně zásaditá strava změnit v kyselou.
Nutno ještě dodat, že náš životní styl, naše návyky a vlastnosti způsobují na buněčné úrovni značné škody, někdy až nevratné.

Ze všech složenin našich tělesných sil se kyseliny projevují jako ty nejškodlivější.
řekl Hippokrates, roku 400 př. Kr.

Po letech, většinou několika desítkách let, kdy tělo trpí překyselením, již nestačí jen přejít na zásadité potraviny, jako je zralé ovoce, zelenina, obiloviny v zrnech, mořské řasy...atd.
Člověk potřebuje po delší čas takovou výživu, aby doplnil do těla minerální látky, včetně potravinových doplňků.
Také hluboké dýchání napomáhá odkyselení, stejně jako důkladné žvýkání a dobré prosliňování potravy, které zvyšuje její alkalizaci. Většina kyselin vzniká ze stravy, obzvlášť z přemíry bílkovin.
Obnova kyselozásadité rovnováhy představuje rozhodný krok ke zdraví a vitalitě a přitom i k znovunalezené radosti ze života.

NÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM
Největší část našeho imunitního systému se nachází ve střevech, a tudíž právě očista střeva je tak důležitá a účinná. Překyselení a zahlenění ochrnují náš imunitní systém a my se tak stáváme náchylní k onemocněním, s nimiž by se zdravý organismus snadno vypořádal. Takže to nejsou viry a bakterie, které způsobují naše nemoci, nýbrž neschopnost přetíženého imunitního systému, jenž se jim nedokáže ubránit.
Stejně tak ten, kdo je neustále ve špatné náladě, myslí negativně, je plný záště a zloby a ke všemu má pesimistický přístup, trvale zeslabuje svůj imunitní systém. Vyvolává tím ve svém těle nepřetržitě kyselé prostředí a nevědomky - a dobrovolně - tak škodí každé jednotlivé buňce.

TEST KYSELOSTI
PH hodnoty moče odráží diagnosticky téměř přesně i stav tkáně a je přitom velmi snadno a levně proveditelná, (lakmusové papírky). Ideální biologická hodnota tkáně leží mezi pH 7,4 až 7,5, bohužel běžná hodnota často dosahuje sotva 5,5.
To znamená, že acidoza (překyselení) se stala pravidlem u většiny lidí.
Díky procesu odkyselování během noci je ranní moč nejkyselejší. Proto slouží jako měřítko. Pokud je její hodnota nižší než pH 7
musí být tělu odlehčeno dodatečným podáním zásaditých látek. Jak dalece důležitá je pro tělo hodnota pH 7,4, dokládá skutečnost, že překyselení krve by vedlo k okamžité smrti. Zdraví kojenci, živení mateřským mlékem, mají moč o pH hodnotě 8 - 8,5. Plodová voda maminky je tatáž.(Jako mořská voda).
K pravidelné kontrole míry kyselosti v těle používejte lakmusové papírky. V okamžiku kdy hodnota případně poklesne pod pH 7
jednotek, vezměte si plnou čajovou lžičku zásadité směsi, nebo patřicné potravinové doplňky. Čím zásaditěji se budete stravovat,
tím méně budete muset svému tělu dodatečně pomáhat. (neboli, potraviny zásadotvorné a kyselinotvorné), (např. citron je kyselý - přitom je zásadotvorný...atd.).
ZÁSADITÉ KOUPELE
Kupte si lakmusové papírky, a natron (soda bicarbonáta- jedlá soda, pro zvýšení účinků koupele přidat směs od dr.Kurta Tepperweina, namíchají vám ji ve větších lékárnách), do vany napusťte vodu horkou, ale ne vařící. Nasypte
tolik sody aby PH bylo 8,5. (několik polévkových lžíc sody),nejdříve si v něm vymáchejte spodní prádlo, nechte usušit a druhý den je noste (a začněte nosit i slabé tričko, aby zásaditá směs byla v přímém kontaktu s pokožkou, též se slinivkou, mimochodem slinivka je středem, centrem jedné z čaker, energetických, duchovních center. Ve vaně zůstaňte během hlavní fáze očisty 1,5 - 3,0 hod., klidně dvakrát až třikrát týdně, vodu dopouštějte aby byla teplá.- nikoli vařící, zatěžoval by se zbytečně krevní oběh.
Doba setrvání v lázni hraje podstatnou úlohu, protože zásady začínají působit teprve po hodině. I později po ukončení kúry, představují tyto koupele pro naše tělo velký přínos.
Měřte si hodnotu pH moče několikrát za den, neboť v průběhu dne se projevují zřetelně odchylky. Například ranní moč bývá převážně kyselá, jelikož během noci se tělo snaží přebytečné kyseliny odstranit. Okolo 17 hod. bývá naopak nejvyšší přísun zásaditých látek. Důkladné žvýkání a dostatečná tvorba slin při jídle velmi napomáhá alkalizaci přijímané potravy.


Dále je důležité říci toto: ať se jedná o náš zdravotní stav či o cokoli jiného, vždy je na danou věc, okolnost, skutečnost více úhlů pohledů, vše je odvislé od naší kvality vědomí, od kvality a úrovně naší frekvence vibrací- snad mě chápete. Co se mé maličkosti týká - tak jsem nejen lidská bytost, skládám se z těla, mysli i duše, tzn.,že když chci dát do pořádku jedu věc, třeba svědění, bolavý loket, či záda - vždy přistupuji k sobě samému jako k celku.

Mimořádně závažným faktorem životosprávy je rovnováha kyselých a zásaditých látek v našem těle. Zůstávají-li v těle zásadité látky - obsažené zejména v salátu, mrkvi petrželi celeru, brokolici, cibuli, česneku atd.... - zásady obsažené v krvi pomáhají imunizovat tělo.

Zelenina v maximálním množství v poledne syrová, večer vařená či dušená na vodě. Žádná smažená jídla, cukr, sladkosti, bílou mouku. Meloun v jakémkoli množství, mandle, datle, fíky, ananas, artyčoky, hrušky, banány, meruňky, - ale musí býti zralé, což je u nás dost problém. Jablka syrová jezte samostatně a nechejte nejdřív strávit, až po tom jiné ovoce.

Pokud při jídle zkombinujete bílkoviny jako maso, ryby, drůbež, vejce a mléčné výrobky  - spolu s uhlohydráty, které se vyskytují v bramborech, rýži, nudlích nebo chlebu, dochází k velmi silnému překyselení. Bílkoviny potřebují ke svému zpracování kyseliny a v případě, že je jich v těle nedostatek nemohou být stráveny. Uhlohydráty naopak vyžadují zásadité prostředí. Kyseliny i zásady se tak navzájem ruší, zažívání se poškozuje a tělo silně zatěžuje. Ideální je jíst maso se zeleninou. Ideální je před jídlem vypít hroznovou šťávu, nebo vypít sklenku vody po jídle též.

Tato rovnováha nezávisí pouze na potravě, ale především na způsobu života jaký vedeme.  Čím méně aktivní činnosti a cvičení tělo vykonává, tím více zásadité potravy musí přijímat. Ranní svižné procházky, nebo alespoň doma před otevřeným oknem, předklon kroužit i kývat rukama jako kyvadlem, kroužení hlavou + úklony hlavou 3x na každou stranu (podrobné info na mých stránkách), ale především zhluboka dýchat nosem a představovat si že dýcháte čisté světlo.

Plíce vládnou kůži, póry jsou branami kůže. Plíce řídí jejich otevírání i zavírání. Se svými 20 kg váhy a 2 krychlovými metry plochy je kůže náš největší orgán. Tělo se snaží zbavit přebytečných kyselin kůží (mimo jiné). Jestli se mu nedaří, protože se málo potíme, objeví se ekzémy, vřídky, lišej, akné, zarudnutí, svědění atd. Všechny tyto příznaky jsou v podstatě voláním naší duše - skrze tělo o pomoc. Hluboký dech nosem je nezbytností, při nádechu jde krev s naším tělesným Qi do plic, tam se smísí s Qi vesmíru a po té je pumpována zpět do všech buněk v našem těle. Při výdechu vydechujeme oxid uhličitý, kyselinu uhličitou, která se nevyloučí močí neboť není rozpustná ve vodě.

Plíce mají tzv.párový orgán a tím je tlusté střevo. Jelikož tedy kůže (plíce) a tlusté střevo spolu velmi těsně souvisejí, je třeba při překyselení přihlédnout k faktu, v jakém stavu se nachází náš střevní trakt. Je nezbytné zjistit stav Ph vašeho těla.(lakmusové papírky 3x denně, optimální ph moče je 7,4) Zásadité koupele s Ph 8,5, po dobu 2 hodin. Ve střevech sídlí náš imunitní systém, pokud jsou střeva zanešena - jak asi funguje tento systém který se stará o naše zdraví? (pravidelné klystýry, nebo hydroterapie) Jaký je váš celkový stav, i nervový, jak žijete? Jste šťastná? Milujete se? To jsou prvotní otázky pro vás. Celotělové masáže i osteopatické zásahy jsou nezbytností. Celotělové masáže a osteopatické narovnání páteře jsou naprostou nezbytností pro zdravé fungování našeho chrámu, obzvlášť v této době a v letech nadcházejících, kdy na planetu Zemi přichází jemná ale nesmírně intenzivní energie. Ten kdo se s ní nesladí, nepřizpůsobí a nezvýší svou frekvenci vibrací, tak u těchto jedinců bude patrně velice oslaben imunitní systém, což může mít vážné následky.

Dále 3 x denně reflexní masáž plosek nohou, sestava pro látkovou výměnu - je to důležité a není to ani dlouhé ani složité. Najděte si maséra/ku, který se zajímá o svá energetická centra, který je pokorný/á a láskyplný/á a pracuje na sobě, čím více aktivována energetická centra - tím větší tok světla, prány, energie skrze terapeuta/ku chápete?

Dbejte na to co jíte, jak to jíte a kdy to jíte. Poslední jídlo 3 hod. před spánkem, nejpozději v 20,00 hod, Naprosto dokonalé proslinění a pokousání potravy, a jíst v naprostém klidu. Pokud jste rozrušení, ve stresu atd. nikdy nejezte.

Začněte myslet během následujících dnů jen na hezké věci. Stres, strach obavy napětí, atd. jsou naši největší nepřátelé a mocně překyselují naše tělo. Pracujte, prodýchávejte vaše energetická centra. Pravidelně meditujte.

Zelený sypaný čaj, Žlutý šafránový čaj - obyčejný americký šafrán. Dejte špetku do sklenice zalejte vařící vodou a luhujte. Ráno vlažná voda s citronem, - Zelené Potraviny - podrobné informace v jiné rubrice, - a buďte k sobě upřímní, krutě upřímní, milujte se a věřte, vše se dá do pořádku.

Jak říká zdroj skrze pana Cayceho - Proč se chcete uzdravit? aby jste byli ještě většími sobci než doposud? aby jste se mohli vrátit zpět k vašim zavedeným vzorcům, které vám doslova způsobili vaše problémy, nebo chcete byti lepším člověkem. Být blíže sobě, blíže lidem, Bohu. Pokud si vyberete druhou možnost, neexistuje na tomto světě síla, která vám zabrání v úzdravě. To povídal zdroj lidem, kteří žádali po panu Caycem léčebný výklad. Věřte v sebe, vše bude dobré. Každá nemoc, či úraz je v podstatě darem pro nás. V ten moment máme možnost přemítat o dosavadním smyslu našeho života. A pamatujte, nemoc je snad jediný stav, který nás přiměje k pokoře. Závěrem povím asi toto:

Musíte převzít zodpovědnost za své konání a chování, neb jste součástí univerza. Co od nás odejde to se nám vždy vrátí, rovný rovného si hledá, vrána k vráně sedá - prvotní vesmírný karmický zákon - nekompromisně funkční a spravedlivý - vždy a za všech okolností,  to co vysejeme - to vždy sklidíme.
 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz