Edgar Cayce - člověk, nebo zázrak?

Na naší planetě Zemi žilo, žije a bude žít mnoho těch, kteří byli, jsou a budou nápomocni bližnímu svému.
Počet těchto pozemských andělů je sice takříkajíc omezený, ale nicméně je jich celá řada. Omezený, je pouze přirovnání v tom slova smyslu, že většina lidských bytostí si neuvědomuje, jaký duchovní, univerzální potenciál se skrývá uvnitř nás samotných, uvnitř našich chrámů.
Díky Bohu si může v dnešní době každý z nás, svého anděla, pomocníka, terapeuta/ku, maséra/ku, spřízněnou duši najít sám, tedy pokud o to dotyčný stojí. Lidé, kteří zasvětili svůj život pomoci lidem, pomoci planetě, pomoci jakéhokoli druhu je pozoruhodný a úctyhodný dar i poslání v jednom. Studuji a obdivuji celou řadu těchto lidských bytostí a neskutečně si vážím jejich práce, díla, i přínosu, který se skýtá v jejich činnostech, v posláních,  v jejich nezištné pomoci lidem, ale nejen jim.
Všichni si zaslouží stejný obdiv a úctu. Jistě mi ostatní prominou, když zde vyzdvihnu jednoho z nich, když se zde s vámi podělím o informace - když se zde s vámi podělím, o bytí a žití lidské bytosti, o které se dá bez nadsázky říci, že se stala pozemským andělem, prorokem, mystikem, senzibilem, léčitelem,  která pomohla desetitisícům lidí,  která se jmenovala  EDGAR CAYCE.

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.         ŽALM 46

EDGAR CAYCE  -  SPÍCÍ ZÁZRAK  -  1877 - 1945
Na zemi nadešel čas, kdy se lidé všude na světě budou snažit zvědět více o tajemstvích těla, mysli i duše- pronesl bájný mystik v tranzu, v němž se projevovalo jeho pozoruhodné jasnovidecké nadání.
Pro Edgara Cayceho to byl den jako každý jiný. Prostě si lehl, zavřel oči a usnul, upadl do jakéhosi stavu změněného vědomí či tranzu, v němž byl schopen poskytnout jakýkoli druh informace. Potom začal mluvit. Když se přibližně po půl hodině vzbudil, uviděl ve tvářích kolem stojících, že musel říci něco neobyčejného. A to také řekl. Toho horkého dusného srpnového dne roku 1941 předpověděl zkázu velké části Los Angeles, San Franciska a New Yorku, stejným hlasem, jako kdyby někomu předepisoval byliny proti rýmě.
Největší mystik, jakého Amerika doposud poznala, se ke svému proroctví, které se podobalo proroctví bájné Casandry, postavil také filozoficky. Již dříve předpověděl několik válek a velkých katastrof, k nimž posléze skutečně došlo. Ze svých vlastních - výkladů, jež pomohly už tisícům lidí, dospěl k přesvědčení, že život je jeden nekonečný cyklus. Ačkoliv se trápil vědomím, že někoho čeká v životě zármutek a bolest, cítil, že vše je součástí Božího plánu. Proto vždycky jen pokrčil rameny a potřásl hlavou - Co si z toho vzít?? - zeptal se, a při tom se drbal na hlavě. Řekl, -  doufám, že je to chybné, ale před tím to nikdy chybné nebylo. - Tím, to  -   myslel, podvědomé informace, zjevně produkt univerzálního vědomí, které jím proudily po čtyřicet let a jež jsou dnes známy jako  -  výklady  -  Přesnost těchto informací dokládají desítky knih (nejprodávanější tituly na světě), jenž byli o tomto mystikovi napsány.
Jeho slova jsou proroctvím, které platí dokonce i pro naše dny, stále více a více Američanů i lidí z ostatních částí naší planety se v těchto nejistých dobách - v touze najít vysvětlení různých životních situací a událostí - obrací k duševním sférám. Dle zjištění národního úřadu pro výzkum veřejného mínění (National Opinion Research Council), dnes kupříkladu téměř polovina dospělé americké populace věří, že byli v kontaktu s někým, kdo již zemřel - to je, ve srovnání s výsledky podobného průzkumu prováděného před deseti lety, počet přesně dvojnásobný. Dvě třetiny všech dospělých uvádějí, že mají nějakou zkušenost s mimosmyslovým vnímáním, před deseti lety, bylo i toto číslo poloviční.
Každá historická kultura zanechala nějakou zmínku o svých příslušnících, kteří byli nadáni schopnostmi přesahující pět běžných lidských smyslů. Tito vzácní jedinci byli vždy objektem zvláštního zájmu, neboť se zdálo, že dokáží poskytnout řešení i pro ty nejtíživější životní problémy. Ani Amerika dvacátého století není v tomto směru výjimkou.

Edgar Cayce, byl snad nejvěhlasnějším a nejpečlivěji zdokumentovaným senzibilem, jasnovidcem a léčitelem, naší doby.
Svých neobyčejných schopností začal využívat již v mládí a od té doby pak po více než čtyřicet let, zpravidla dvakrát denně, uléhal na pohovku, upadl do stavu, který se na pohled podobal spánku a odpovídal na otázky. Více než 14 000 takovýchto rozprav - říkáme jim  -  výklady  -, nebo  -  promluvy  -, bylo Cayceovou sekretářkou pečlivě písemně zaznamenáno, texty archivuje a ochraňuje Nadace Edgara Cayce (Edgar Cayce Foundation), ve Virginia Beach.
Výklady dál slouží, coby zdroj inspirace, vhledu i návodu ke konkrétní fyzické pomoci desetitisícům lidí.

Maje pouze osmileté vzdělání, žil Edgar Cayce dle měřítek našeho světa obyčejný, prostý život. Už od svého dětství - prožil je v Hopkinsville ve státě Kentucky - však v sobě cítil zvláštní nadání. Jednoho dne se mu ve chvíli, kdy byl zrovna sám, zjevila jakási žena (anděl - paní s křídly), a řekla mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny a tázala se ho, co by si ze všeho nejvíce přál. Odpověděl jí - pomáhat nemocným lidem, hlavně dětem. Odpověděla mu, že bude obdařen neobyčejnými schopnostmi, lidem ku pomoci.
Edgar Cayce také  -  vídal  zemřelé příbuzné. Jednou večer se zoufale potýkal s jakýmsi učením do školy, nebyl moc zdatným žákem. Zjevila se mu znovu ona  -  paní  -, Řekla mu, že až bude v noci spát, pomůže mu, a nakonec na své učebnici usnul. Když se ráno probudil, znal kompletní obsah celé knihy zpaměti, stránku po stránce.
Jako mladý muž experimentoval s hypnózou, ve snaze zbavit se velkých potíží s hrtanem, kvůli nimž, takřka přišel o hlas. Zjistil při tom, že v hypnóze je schopen diagnostikovat tělesné neduhy ostatních lidí a předepsat na ně léčbu, často dokonce, aniž postiženou osobu zná, nebo aniž ji vidí. Lidé mu začali klást také otázky na jiná témata a on seznal, že dokáže odpovědět i na ně.
V roce 1910 vyšel v New York Times dvoustránkový ilustrovaný materiál o Cayceových senzibilních schopnostech, jak je mladý lékař Wasley Ketchum popsal Bostonské společnosti pro klinický výzkum. Od té chvíle začali lidé z celé Ameriky u Edgara Cayce hledat odpověď na nejrůznější otázky.
Kromě mimořádného nadání měl v sobě Cayce také hluboké náboženské přesvědčení - po celý svůj život učil v nedělní škole a každý rok jednou přečetl celou Bibli. Vždy se snažil dosáhnout souladu s Boží vůlí - studoval Písmo, hojně se věnoval modlitbám a také se pokoušel být vždy k službám těm, kdo za ním přicházeli s prosbou o pomoc. Svého nadání vždy užíval jen k dobrému. Cayceova prostota a pokora, jeho odhodlání činit ve světě dobro, dál v mnohých lidech probouzejí zájem o jeho život, práci a o všechny dalekosáhlé informace, jež nám zanechal.

Celá řada jeho předpovědí se již splnila. Edgar Cayce viděl války a mír, rasové nepokoje, ekonomické deprese. Viděl výseky ze života jednotlivců i celých národů. Předvídal kdy se kdo vdá, rozvede, bude mít děti, stane se námořníkem, letcem. Jako prorok byl jedinečný. Zatímco většina senzibilů předvídanou událost nedokáže časově situovat, byl Cayce spícím kalendářem, hýřícím přesnými daty. Nezřídka, ve svých výkladech pro jednotlivce předpověděl události světového významu. Například v srpnu 1941, čtyři měsíce před útokem na Pearl Harbor, chtěl jeden mladý muž, uvažující o vstupu do armády vědět, jak dlouhá služba by ho čekala..: Kolik let potrvá válka?  Do roku 1945  -  odpověděl Cayce.
Cayce nejenže správně datoval konec války rokem 1945, dokonce předpověděl její začátek. Navíc přesně určil zlom v poměru sil válčících stran na červenec 1943. Koncem července zmíněného roku došlo k bitvě v Kurském oblouku. Šlo o největší tankovou bitvu všech dob. Na každé straně proti sobě stálo asi čtyřicet tisíc tanků. Tehdejší porážka německých vojsk, definitivně předurčila další vývoj války.
Cayce předpověděl smrt dvou amerických prezidentů - Franklina D. Roosevelta a Johna F. Kennedyho.
Šest měsíců před burzovním krachem roku 1929 přátele varoval, aby prodali své akcie - neposlechli a přišli o vše.
Neviděl však pouze tento největší burzovní kolaps století - správně předpověděl také začátek zlepšení roku 1933.
Většina jeho předpovědí byla vyslovena v tranzu. Byl však schopen, věci budoucí vidět i při plném vědomí. Jednou například kvapně opustil místnost plnou mladých lidí, protože okamžitě poznal, že všichni půjdou do války, a tři z nich se už nevrátí.
Již od svého dětství viděl kolem lidí - modré, zelené a červené barvy.

Edgar Cayce byl něco víc než ostatní senzibilové, či léčitelé.
Bez jakýchkoli laboratorních biochemických nebo fyziologických vyšetření, určoval diagnózy přesněji, než lékařská konzilia.
To je ona šokující skutečnost, kterou lékaři nemohli a dodnes nemohou strávit. To ovšem nebylo všechno.
Cayce dokázal předpovídat pohlaví ještě nenarozeného dítěte, šťastné, nebo nešťastné manželství, očekávané kurzy akcií na burze, vývoj válečných událostí, ale také čím jste byli, a kde jste žili v předchozích životech, zručne a s lehkostí jemu vlastní odpovídal též na dotazy týkající se oblasti - ezoteriky, metafyziky, astrologie, geologie, fyziologie, a rozmanité psychické úkazy, atd.

Hluboké křesťanské přesvědčení E. Cayceho v té době utrpělo nejprudší šok učením o reinkarnaci.
Čas a další výklady však ukázaly, že reinkarnace je skutečností, a dokonce v souladu s původním křesťanským učením.
Dříve po probuzení Cayce nevěděl, co v tranzu říkal, o čem mluvil. Zpočátku se obával, že by jeho léčitelské rady mohly nemocným uškodit. Trval na tom, aby se jeho slova zapisovala a před realizací konzultovala s lékaři. Brzy se však naučil svým výkladům věřit. Zvláště po té, co vyléčil svou manželku Gertrudu z tuberkulózy, a zachránil zrak svého syna po nehodě, ačkoli ho lékaři přesvědčovali o tom, že chlapec zůstane slepý.
 

Když byl Cayce na zdroj svých informací dotázán, odpověděl že jsou v podstatě dva.
Prvním je podvědomí člověka jemuž je výklad určen a druhým jsou Ákašické záznamy. O těchto záznamech Cayce prohlásil:
V čase a prostoru jsou zaznamenány myšlenky, skutky i činnosti bytostí. Tyto záznamy jsou často nazývány Boží knihou vzpomínek, a každá bytost, každá duše v závislosti na tom, do jaké míry aplikuje v praxi to, co pokládá za svůj ideál, buď vytváří dobro, či zlo. Tyto záznamy jsou interpretovány pro bytost v naději, že ji pomohou lépe porozumět sobě samé a světu kolem ní. - výklad číslo.: (1650 - 1), První číslovka, značí jméno osoby, které byl poskytnut výklad, -  druhá číslovka značí počet výkladů, který byl dané bytosti poskytnut).

Podle Edgara Cayceho se v našem životě na základě ákašických záznamů střetáváme s věcmi, vztahy, událostmi (i se sebou samým), které jsou pro náš rozvoj nutné. To, zdali k těmto zážitkům a lidem přistoupíme tak, abychom se skutečně stali lepšími, záleží pouze na našich vlastních rozhodnutích, na naší svobodné vůli. Každé naše rozhodnutí, každá naše myšlenka má vliv na naši budoucnost a určuje, co nás čeká.

Neboť - jak řekl Cayce - Každý den musí každá duše činit rozhodnutí. (1538 - 1)
Jistá rozhodnutí vedou k růstu, k pozitivní změně a ke štěstí, zatímco jiná k dalším problémům, frustracím a osobním potížím.
Vše s čím se v životě setkáváme, je podle výkladů smysluplné.
Dva lidé mohou například čelit stejné situaci - řekněme ztrátě zaměstnání - přesto každý z nich k ní může přistupovat jinak.
První z nich může strávit obrovské množství energie tím, že je rozzlobený a zahořklý.
Zatímco druhý ji může vnímat jako příležitost, začít vše znovu, a dělat něco, co si vždy přál.
Přestože situace je stejná, reakce každého z nich je jiná.  Způsob jakým na dané situace reagujeme, určuje to, s čím se setkáme v budoucnosti, neboť zde platí zákon příčiny a následku, či takzvaný - karmický zákon.
.............................................................................................................................................................................

DETOXIKACE - OČISTA TĚLA

JABLEČNÁ DIETA - TŘÍDENNÍ
Co se týče množství jablek - snězte tolik, kolik jste schopni, alespoň 5-6 jablek denně. Pořádně je rozkousejte, dobře rozmělněte.
Pijte při dietě velké množství vody.
Třídenní cyklus zakončete velkou dávkou olivového oleje.
Cayce také před zahájením jablečné diety doporučoval sérii obkladů z ricinového oleje. (viz. níže)
VAROVAL OVŠEM PŘED JEJICH SOUBĚŽNÝM UŽITÍM. NEJPRVE JEDNO, POTOM DRUHÉ.
Množství olivového oleje se liší - od 1 polévkové lžíce až k 1/2 šálku (větší dávka je častější).
Obecně se olej doporučuje třetí den večer.
Jablečná dieta je oblíbený způsob jak tělo vyčistit. Tato dieta se nedoporučuje pro snížení váhy - jejím účelem je pouze detoxikace (odstranění jedů z těla), i když, vzhledem k malému množství přijímané potravy, jistý úbytek na váze očekávat můžete.

Nejprve obklady z ricinového oleje od horní oblasti břišní krajiny (těsně pod hrudní kostí), zejména pravý vzorec až ke slabinám. (podrobné informace viz. níže), po ukončení obkladů podávat tři dny olivový olej.

Až po ukončení obkladů s ricinovým olejem

Jablečnou dietu k pročištění těla. To znamená, že tři dny nejíte nic jiného než jablka, pokud možno Jonatány, nebo Delicious. (pokud možno pěstovaných biologicky a tudíž neobsahujících pesticidy) Jonatán se obvykle pěstuje severněji něž Delicious, ale je to stejná odrůda. Můžete pít kávu, pokud chcete, ale ne s mlékem ani se smetanou, zvláště, když jíte jablka.
Jablečná dieta pročistí játra, ledviny, celý organismus a každý systém v němž byly nějaké poruchy.
Třetího dne večer si vezměte asi 1/2 šálku olivového oleje. Potom, když začnete znovu jíst, si dejte pozor na přejídání. Jezte raději střídmě, nikdy tučnou a příliš kořeněnou stravu. Vyvarujte se smaženým přípravám pokrmů.
V průběhu diety cvičte na vzduchu a nepřetěžujte tělo.
...............................................................................................................................................................................

Výklady v některých případech také radí

  • čtyřdenní hroznovou dietu
  • pětidenní citrusobou očišťovací kůru

Každá z nich je rovněž ukončena dávkou olivového oleje.

Jiná dieta je doporučována  ke zlepšení vylučování a navození lepší rovnováhy v zažívacím traktu
kombinace jogurtu a čerstvého podmáslí
to pomáhá, aby se ve střevech usadily správné bakterie. Jogurt je rovněž často doporučován jako běžná součást obvyklého jídelníčku.
............................................................................................................................................................................

Po té je vhodné do jednoho půl-litru olivového oleje vymačkat šťávu ze dvou citronů, užívat tolik kolik člověk snese, dvakrát do týdne.
.............................................................................................................................................................................

RICINOVÉ ZÁBALY

Staří Římané jej nazývali Palma Christi, tedy ruka Kristova.
V současné době jsou nejvíce známy jeho projímavé účinky při vnitřním užití.
Cayceho výklady doporučovaly, aby se ricinový zábal užíval takřka výlučně na horní a dolní části pravé strany břicha, v oblasti jater a žlučníku, dolů až do oblasti caeca (pravý dolní kvadrant břicha), a slepého střeva. Jeho hlavní fyziologické působení spočívá ve stimulaci jater, ale zábal má stimulační účinky rovněž na žlučník i tračník, čímž dále napomáhá vylučování.

Ricinové zábaly - ovlivňují nejenom lymfatický systém, ale jejich blahodárnost je s každým použitím znovu a znovu objevována, uvolňují srůsty, mírní záněty a zlepšují asimilační procesy ve střevech.
Alespoň 3-4 vrstvy starého flanelu nechte nasáknout ricinovým olejem (nikoli příliš mokrý),(olej ať je předehřátý), Hadřík se může přeložit, nebo nechat v celku, záleží na kterou oblast břicha se bude přikládat.
Když olejem prosycenou vrstvu přiložíte na kůži, můžete ji překrýt pruhem igelitu. Na igelitovou vrstvu pak dejte elektrickou dečku a stále zahřívejte na tak vysokou teplotu, jakou tělo snese - Ručník - poslední vrstva - se ovine kolem těla a oba jeho konce se uchytí spínacími špendlíky tak, aby celý obklad pevně držel. Potom zapneme vyhřívací dečku na nejvyšší teplotu, co tělo snese. (elektrická dečka se používá zejména z důvodu - aby v celém těle vznikla radiace, která jedy vyhání z těla ven).
Zábaly aplikovat každý týden (resp. 2-3 týdny) - 3 po sobě následující dny, po dobu dvou až tří týdnů. obklad nechat na místě 1,5- 2,5 hodiny denně. 
UPOZORNĚNÍ.: pokud máte podezdření, na vnitřní zánětlivý proces - např. apendicitidu-, neměli byste obklad zahřívat.

Jak vlastně ricinové zábaly fungují? V jednom z výkladů Edgar Cayce vysvětluje - účinky ricinového oleje spočívají v tom, že působí jako uvolňující činidlo - neboli, že umožňují pohyb. (1523-15)-podobně jako olej vkápnutý do zatuhlých pantů. 
Ricinový olej velmi snadno proniká kůží, jde mu to dokonce tak dobře, že vědci zkoumali možnost, zda by jej nebylo možné využít jako prostředku pro dopravu perkutánně aplikovaných léků do těla. Ricinový olej zkrátka ovlivňuje víc než jen kůži. 
Dále - výzkumníci už také přišli na to, proč ricinový olej při vnitřním užití tak lehce vyvolává průjem. hlavní aktivní složkou ricinového oleje je - kyselina rycinoleinová -, je tělem přeměňována ve skupinu přirozeně se vyskytujících molekul, známých jako prostaglandiny. Ty patří mezi nejúčinější dosud objevené biologické látky- svými vlastnostmi se podobají hormonům a účastní se mnoha důležitých tělesných funkcí. Mezi jejich nejznámější účinky patří stimulace stahů hladkého svalstva - právě takového, jaké máme v trávicím traktu.
Studie dále ukázaly, že prostaglandiny hrají velmi významnou roli v ochraně střevních buněk. Brání zániku buněk v žaludku po kontaktu s kyselinou, vroucí vodou a koncentrovaným alkoholem. Předchází rovněž vzniku vředů a jiných poškození tenkého střeva, jež se běžně vyskytují jako vedlejší účinek při podávání některých léků.
A konečně prostaglandiny rovněž zabránily vzniku záměrně, experimentálně vyvolávaného zánětlivého procesu v tračníku. Ricinový olej se právě v tomto pokusu ukázal ze všech testovaných ochranných látek jako nejúčinější. Též posiloje imunitní systém.
Zdroj skrze pana Cayce vřele doporučoval obklady s ricinovým olejem v době těhotenství, odstraní stres, únavu i rozrušení. Aplikujte teplé obklady, přykryjte elektrickou dečkou - aby v celém těle vznikla radiace, která jedy vyhání z těla ven.
Zábaly z ricinového oleje jsou často doporučovány na střevní srůsty a ucpání střev.
MUDr. McGarey znal pana Cayce jen z knih, byl vzdělán konvenčně, ale trápilo ho, když školská medicína selhala a nedokázala pacientovi pomoci - proto začal studovat zdravotní výklady pana Cayce - největší úspěchy měl lékař s obklady, které pomohly omezit rozmanité břišní potíže, žaludeční vředy, zánět slepého střeva, koliku i žlučník.
MUDr. McGarey zjistil, že zábaly, které Cayce navrhoval při vysokém krevním tlaku, v některých případech mají tišící účinky na autonomní nervový systém, který přímo reaguje při vzrušení nebo vzteku, což lékaři nazývají symptomem strachu a útěku.
Jiný lékař MUDr. G. O. Malley, který výklady úspěšně uplatňoval ve své praxi, předpokládá, že zábaly s ricinovým olejem vhodně stimulují lacteály, tenoučké mízní cévy v tenkém střevě. Některé lékařské autority, říká, předpokládají, že životní síla lidského organismu, roste v těchto buňkách.
Největší úspěch se zábalem měl, když chirurgové plánovali operaci břišní obstrukce u 54 letého pacienta. Těsně před operací nastal kvůli bouři výpadek elektřiny. O. Malley věrně setrval u aplikace zábalů s ricinovým olejem a asi hodinu, před odloženým výkonem se obstrukce zázračně vyčistila. Operace nebyla nutná. 
Podobných úspěchů se zábaly dosáhl lékař při chronicky zaníceném žlučníku, chronickými žaludečními potížemi, u vředových kolik a dokonce i při otocích nohou. 
Olivový olej aplikovaný po dobu třech dnů po ukončení zábalů, patrně stimuluje zvýšenou produkci mízy, která snižuje městnání krve u většiny špatných břišních funkcí. Současně podporuje produkci lymfocytů, které v obranném mechanismu těla nastupují jako první - zjistil O.Malley.

RICINOVÝ OLEJ
Ricinovému oleji, obvykle používanému vnitřně jako projímadlo, se někdy říká Palma Christi - Kristova Ruka.
Účinnek ricinového oleje je dvojí. Jednak přímo podporuje mízní tok v povrchových a hlubokých mízních cévách, jednak posiluje některé hluboko v břichu uložené orgány. Podobně jako u překrvení jsou zábaly s ricinovým olejem užitečné rovněž při odstraňování výrustků jako jsou - mateřská znaménka, bradavice a cysty, při lupénce, dně a ledvinových kamenech. Zábaly s ricinovým olejem se prospěšně jevily u chorob, při nichž měl nedostatečný oběh mízy za následek špatné odstraňování - toxinů těla nebo nemoci -. Zábaly měly daleko šiřší použití. V popsaných případech lupénky, artritídy nebo rakoviny, poznamenal Dr. O.Malley, výklady původ onemocnění přisuzují nedostatečnému vstřebávání do mízního traktu.
Cayceho léčba obvykle zahrnovala péči o celý organismus včetně masáží i osteopatických zásahů.
Nejen specifické lokální oblasti. K vyčištění žlučníku a k podpoře činnosti jater po ricinových zábalech byl podán olivový olej. Tím se povzbudilo vyloučení toxických látek játry, ledvinami, kůží a plícemi. Ricinový olej očividně omezuje místní toxititu, ulevuje ztuhlým artritickým kloubům a upravuje místní abscesy.

Jako protiváhu účinku ricinového oleje na játra doporučují Cayceho výklady užívat terpentýnovou tinkturu (terpentýn může u některých osob způsobit spálení pokožky)
a kafrovou tinkturu jako prostředek pro třecí masáž zad v oblasti ledvin.
Tinktury se často aplikují společně s terapeutickým olejem, pomáhá rozšiřovat póry kůže a umožňuje tak terpentínu i kafru lépe působit. Účinky obou ingrediencí zvyšuje také aplikace tepla, často v podobě zábalu s roztokem hořké soli.
Pro lepší fungování jater a ledvin jsou zvláště doporučovány také dva čaje.:
Čaj z Melounových semínek, jejichž hlavní účinnou složkou  je močopudný účinek, působí na ledviny jako stimulant.
Čaj z Ambrózie je doporučován jako tonikum pro játra a jako projímadlo.
................................................................................................................................................................................

 


 

 


 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz