Holistická - Alternativní léčba

C.A.R.E. POZITIVNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Edgar Cayce je někdy nazýván otcem holistické medicíny. Svou dobu předběhl minimálně o padesát let. Plody holistického přístupu dnes začínají dozrávat a svět jim přichází na chuť. Čím dál tím více lidí vyhledává přirozené metody léčení. Veřejnost se zvolna odvrací od farmaceuticky produkovaných léčiv, neboť na jevo vychází některé z jejich hrozivých vedlejších účinků. Často až po letech bezstarostného užívání.
Lidé sic stále častěji uvědomují důležitost vlákniny ve stravě.
Cayceho výklady jako ideální polední jídlo uvádí - salát, syrovou, nebo mírně dušenou listovou zeleninu (větší množství).
Již před 50 lety Cayce varoval před opalováním mezi 11.-14. hodinou. Vysvětloval, že opalování, tedy hnědnutí kůže, je proces, jímž se tělo brání nadměrnému vystavení slunečním paprskům, a že není dobré mít tělo příliš opálené od slunce. Muselo uplynout asi půl století, než medicína a kosmetika pochopily nebezpečí a škodlivost tohoto módního počínání. Nejdřív si však miliony lidí na celém světě musely zničit pleť a musely dostat rakovinu kůže, než začali toto varování brát vážně. Dnes už veřejnost od pobytu na slunci zrazují vědci i lékaři.
Mnoho vědců, lékařů, lidí se shodlo na tom, že Cayce dnes ovlivňuje zdravotní stav více jedinců, než za svého života.Být zdravý znamená být celistvý. Jsme duchovními, mentálními a tělesnými bytostmi a k vytvoření celku je třeba integrace všech těchto tří rozměrů. Abychom byli duchovně celiství, musí být v našem duchovním ideálu zakotvena jedinost cíle.
Musíme se také neustále snažit o vnitřní vyladění na Životní Sílu a o to, abychom ji sami vyjadřovali a šířili. K dosažení mentální celistvosti potřebujeme přejít na jakousi mentální dietu, která přispívá ke správnému vyladění a napomáhá uplatňování našich ideálů v praktickém životě - k tomu je nutno volit takové postoje, jaké našim ideálům odpovídají. Pro tělesnou celistvost je zapotřebí, abychom umožnili Jediné síle ducha protékat námi a ovlivňovat procesy probíhajícími v našem těle.
Existuje mnoho tělesných činností, které můžeme provádět pro posílení zdraví. Většina z nás takové činnosti zná, ale zanedbává je, ačkoli bychom jejich soustavným prováděním mohli do svého života vnést daleko více zdraví a energie, než si dokážeme představit. I při snaze o duchovní vyladění se však vyplatí věnovat zvláštní péči vlastnímu tělu tak, aby nám porušená vnitřní koordinace nezabraňovala k přístupu energie Ducha.
Pojednání o tělesném zdraví fyzického těla se dá shrnout do zásady - pečovat o sebe. Dbáme-li o sebe, pak nám mnohé z toho, co děláme, bude ku prospěchu.
Některým lidem může na duchovní cestě připadat péče o fyzické tělo zbytečná, nebo mají sklon považovat ji přinejmenším za jakousi nezávazně dobrovolnou věc. Ti, kdo chápou jednotu tělesného, mentálního a duchovního však snad vědí, že zdravé a správně vyladěné tělo představuje speciální nástroj pro dosažení duchovního vyladění. Po nás všech se tedy žádá, abychom s péčí o své tělo začali ihned - v takovém zdravotním stavu, v němž se právě nacházíme - a abychom pracovali s tím, co je nám právě k dispozici.
Mějte na paměti.: Ten kdo spolehlivě spravuje malé věci, bude ustanoven pánem věcí velkých.
Zkratka.: C.A.R.E.  nám připomíná důležité principy, jež bychom pro obnovení a zachování svého tělesného zdraví měli mít neustále na mysli.: Cirkulaci , Asimilaci , Relaxaci , Eliminaci.

CIRKULACE
V každém z nás existuje vzor pro perfektní fungování všech systémů těla. Léčení vychází ze stimulace tohoto dokonalého vzoru v každém organismu, přičemž tělo dostává příležitost začít znovu normálně fungovat. Organismus však nemůže náležitě pracovat, není-li aktivní. K optimálnímu fungování je tedy třeba zlepšit a povzbudit cirkulaci, oběh.
V Cayceových promluvách se hovoří o tom, že základem léčení těla by měla být osteopatie a masáže. Podstata těchto léčebných metod spočívá ve schopnosti těla uzdravovat se samo, pokud v něm řádně probíhá cirkulace. Jsou-li buňky zdravé, jsou zdravé i tkáně a orgány, a tak je zdravé i tělo. Abychom měli zdravé tělo, musí být v pořádku oběh. Právě krevní oběh přenáší výživné látky, kyslík a vodu buňkám a odnáší z nich toxiny, odpadní a zbytkové látky (či smetí, jak jsou tyto látky nazývány v promluvách)
Osteopatie i masáže mají tedy napomoci oběhu podnítit správnou cirkulaci a to mechanickým způsobem i koordinací nervových impulsů v různých systémech těla. Prospěšné účinky nápravných osteopatických a chiropraktických manipulací (některých těchto účinků lze dosáhnout pochpitelně i pravidelnou masáží), by lidé v programu péče o své zdraví neměli podceňovat.
Cvičení jistě představuje hlavní prostředek k zajištění správného oběhu ve všech systémech těla.
V promluvách Edgara Cayceho se hovoří o tom, že pro většinu lidí je nejlepším cvičením chůze. Není-li možné chodit na procházky, doporučují výklady jako vhodnou alternativu plavání. Jako další možné formy cvičení se nabízejí vyrovnávací cviky, masáže, hydroterapie. Nejvíce se doporučuje strečink - při vdechu natáhneme ruce vysoko nad hlavu a vypneme se na špičkách,
poté se předkloníme a při výdechu přesuneme ruce až ke špičkám. Tento cvik bychom měli provádět asi pět minut denně, při otevřeném okně.
K dalším často doporučovaným cvikům patří procvičování hlavy a krku. Hlavu vykloníme třikrát vpřed, třikrát vzad, třikrát doleva, třikrát doprava a potom jí kroužíme. Tři kruhy doleva a tři kruhy doprava. Toto cvičení, prováděné pět minut třikrát denně, může velice prospět očím a veškerému senzorickému systému hlavy. Podívejme se teď na tento cvik podrobněji.
Napsali jsme, že zdraví buňky lze udržet pomocí správného oběhu, který přináší buňkám výživné látky a odnáší látky jedovaté.
Cvičení hlavy a krku je dobrým příkladem toho, jak mohou pohyby krčních svalů zlepšit oběh - a tak i zdravotní stav všech buněk - v celé oblasti hlavy. Cvičením hlavy a krku se sice neprocvičují přímo oči, ale aktivitou posílený oběh v jednom místě podpoří lepší cirkulaci i v přilehlých systémech a výsledkem je pak celkově lepší zdravotní stav.

ASIMILACE
Když si uvědomíne, jak je důležité, ba nezbytné, aby každá buňka dostávala potřebné výživné látky a uvolňovala toxiny a odpadní látky, můžeme se znovu zamyslet nad úlohou asimilace. Pro správnou asimilaci totiž není důležitý jen prostý přívod výživných látek a tekutin, ale ještě jiná podmínka - totiž, aby příjem živin už sám o sobě napomáhal asimilačním a trávicím procesům a usnadňoval je.
Je jednoduchým a evidentním biologickým faktem, že postoje a emoce ovlivňují průběh biochemických procesů v těle. Ví se, že pozitivní a radostné rozpoložení v době podávání jídla aktivuje v těle ty systémy, které podporují dobrou asimilaci, tj., dobré využití potravy. Úzkost, napětí, strach, obavy, zloba naopak správnému využití stravy brání. Nejde tu o nějaké akademické úvahy, ale o velmi jednoduché a zcela zákonité procesy. Nebudeme si namlouvat, že naše tělo dokáže dobře zpracovat (asimilovat), jídlo, jsme-li rozzlobení, nebo prožíváme napětí.
Náležité asimilaci napomáhá přiměřený přísun vody, nejlépe sklenka vody před jídlem a sklenka vody po něm. Máte-li pocit, že vašemu organismu takové množství vody není vhod, můžete jej k akceptování této potřeby postupně vycvičit. Dalším velice známým faktem je, že potrava se má správně rozžvýkat. Ani tomuto poznatku však nevěnujeme patřičnou pozornost. Experiment prováděný v hodinách chemie na střední škole, byla zkouška obsahu cukru v sucharu před rozžvýkáním a po něm. Když byl testován čerstvý suchar, cukr se v něm téměř nevyskytoval. Když jsme však suchar rozžvýkali, a otestovali znovu, byl v něm cukr prokazatelně přítomen. Z biologie víme, že sliny jsou nezbytným prostředníkem přeměny organismem jinak nevyužitelných škrobů na využitelné cukry - a to se nejlépe děje právě při žvýkání jídla v ústech. Neproběhne-li tento krok náležitě, nelze ho už plně nahradit ani v žaludku, ani v tračníku. A to je jen jeden z řady důležitých, ale často opomíjených procesů.
I když v příjímání stravy existuje mnoho prospěšných a zdravých kombinací, některým kombinacím bychom se naopak měli vyhnout. Neměli bychom kupříkladu pít současně citronovou šťávu a mléko, neměli bychom si dávat do kávy smetanu a pít víno k jídlu. Citronová šťáva i mléko nám - každé zvlášť - mohou prospět, ale neměli bychom je požívat současně. Správně podaná káva je také pokrmem - pokud je ale stará, vyčpělá nebo pokud do ní přidáme mléko, pak tělu škodí. Na přemíru kávy by si měli dávat pozor zvláště lidé trpící zácpou. Prospět nám může i s mírou konzumované červené víno s černým chlebem, ale i když se říká, že víno podporuje zažívání, neměli bychom je podávat k jídlu.
Měli bychom se vyhýbat vepřovému masu - v tomto ohledu výklady povolují příležitostnou výjimku v případě křupavé slaniny.
Méně červeného masa, ale více ryb, drůbeže a jehněčího posílí tělesné zdraví. Jedno jídlo denně, nejlépe oběd, by mělo sestávat jen z čerstvé zeleniny. Vařenou zeleninu si pak můžeme vzít k jídlu večer.. Samozřejmě, že nezbytné jsou vitamíny, a nejlépe je získáme v přirozené formě vhodným výběrem jídla. Bereme-li různé látky a vitamíny navíc, měli bychom je užívat nepravidelně, a jen jako podnět tělu, aby si potřebné látky produkovalo samo. Neberte vitamínové dodatky, či doplňky pravidelně
a bez vážnějšího důvodu, protože tělo pak může ztratit schopnost získávat vitamíny z potravy, která přijde do zažívacího traktu.
Normální fungování těla se mimo jiné pozná i podle testu moči nebo slin lakmusovým papírkem - zdravý organismus se projevuje tendencí spíše k zásaditému, než kyselému prostředí. Žádoucímu stavu vnitřního prostředí lze napomoci cvičením nebo konzumací takových jídel, která v těle vyvolávají zásaditou reakci. Nápoje sycené kysličníkem uhličitým bychom měli pít jen zřídka, protože kysličník uhličitý poškozuje ledviny. Nikdy bychom neměli jíst smažená jídla. Jedním z nejméně vhodných jídel, jaká si vůbec dovedeme představit, jsou smažené hranolky.
Veškerá tato doporučení z Cayceových promluv, bychom neměli chápat jako jakési moralizování, na které můžeme, ale nemusíme brát ohled, nýbrž jako upozornění na zcela zákonité procesy. Vezmeme-li si za příklad smažená jídla, hned uvidíme proč. Promluvy se zmiňují o tom, že existuje určitá elektrická síla mezi játry a ledvinami, přičemž oba orgány tu fungují podobně, jako póly baterie. Požití smaženého jídla elektrickou rovnováhu mezi těmito přirozenými póly těla narušuje.
Tři nebo čtyři mandle denně pomohou snižovat sklony k rakovině, nebo zhoubným nádorům. Jablko nemusí tělu vždy prospět, proto konzumujeme-li jablka společně s dalším jídlem, měla by být vařená. Jíme-li jablka, měli bychom je jíst samotná.
Rajská jablíčka jsou velmi chutným jídlem, ale měla by být dostatečně zralá. Pokud zralá nejsou, způsobí v našem těle více škody něž užitku.

RELAXACE
Milióny lidí, snad dokonce většina z nás, se po celý svůj život - od narození přes dospělost - brání večernímu spánku, a rannímu vstávání. Nezaujímáme ke spánku správný postoj a nedokážeme ani docenit jeho význam. Spát přítom potřebuje každý člověk, zaznamenané výjimky jsou řídké a neprůkazné a nikterak neospravedlňují domněnky, že by se snad někdo dokázal bez pravidelného spánku obejít.
Cayceovy promluvy uvádějí, že většina lidí potřebuje spát sedm a půl, až osm hodin denně. Patříte-li k těm co říkají.: To pro mě neplatí , mně úplně stačí šest hodin ,-   poškozuje nejen fyzicky, ale také psychicky, některé své normální a důležité životní funkce.
Právě tuto dobu potřebuje fyzické tělo, aby se regenerovalo, nebo aby načerpalo posilu od těch mentálních a duchovních mocností a sil, které představují ideály (toho kterého) těla.
Metabolické procesy, probíhající v těle, mají dvě fáze. Anabolickou, kdy se budují tkáně a buňky, a katabolickou, kdy se tkáně a buňky odbourávají. Proces tvorby si zasluhuje stejnou dobu a pozornost, jako proces aktivního spotřebovávání, spalování. Neposkytneme-li těmto procesům dostatečnou dobu, aby mohli v našem těle proběhnout, posilujeme celou řadu faktorů, které mohou způsobit nemoc nebo poruchu.
Výzkumy spánku, které se v posledních desetiletích uskutečnily v četných vědeckých laboratořích jednoznačně ukázaly, že potřebujeme nejen prostě spát, ale určitou dobu také ve spánku snít. Každému z nás, se každou noc něco zdá. Spíme-li osm hodin, zdají se nám sny celkem asi hodinu a půl. Ukázalo se, že když je člověk (nebo jiní živočichové) o tento druh spánku připraven, bývá pak podrážděný a úzkostlivý. Periody snového spánku se v noci cyklicky opakují asi po devadesáti minutách. V průběhu noci se postupně prodlužují. Proto se někdy nejdelší sny objevují před probuzením. Jsme-li ochuzeni o posledních čtyřicet pět minut spánku, může se stát, že se tím naše snové období zkrátí o polovinu.
Snění zasahuje nejen fyzické, ale také mantální a duchovní tělo a pro všechna tři těla je velice důležité. I když se nám zdá, že s kratším spánkem, než by bylo optimální lehce vystačíme, připravujeme se o určité mentální a duchovní působení, podstatné pro celkovou dobrou kondici. Protože sny bývají zdrojem informací, inspirace, rad, tvořivých nápadů i duchovních zážitků, pravidelným zkracováním doby spánku se ztrácejí některé z nejhodnotnějších lidských prožitků. Nevyužíváme-li optimálně onu příležitost, kterou nám spánek dává, nesmírně tím ochuzujeme a oklešťujeme svůj život.
Kromě toho se musíme přesvědčit, o správné délce spánku, který potřebujeme, je také třeba se naučit, jak odpočívat. Je to velice jednoduchá, užitečná a snadno osvojitelná dovednost. Schopnost relaxovat nám například pomůže po ulehnutí rychleji usnout. Existují zaměstnání a nejrůznější náročné aktivity, s nimiž bychom se dokázali daleko snáze a efektivněji vyrovnat, kdybychom každý den pravidelně praktikovali některé relaxační techniky.
Klíčem k úspěšné relaxaci jsou následující tři podmínky.:
Za prvé.: potřebujeme silný, pozitivní a konstruktivní mentální vzor, s jehož pomocí lze čelit všem stresujícím vlivům. Pro mnohé z nás to může být konkrétní věta se silným pozitivním obsahem, jiní svůj mentální vzor nacházejí a prožívají třeba v modlitbě. Někteří lidé si čtou v bibli nebo jiné duchovní knize, a ta směruje jejich myšlenkové procesy k vděčnému uvědomování si života, k radosti a sebedůvěře.
Za druhé.: Je třeba abychom ovládali, regulovali své dýchání. Nejlépe je dech sledovat a snažit se o jeho větší pravidelnost. K tomu lze připojit krátkou proceduru pomalého nadechování, kdy si potichu, pro sebe říkáme.: Já jsem -  , A při výdechu pak větu dokončíme slovem.:  uvolněný - , 
Za třetí.: Je důležité relaxovat pomocí vizualizace - postupně si vybavujeme jednotlivé části těla a ony se silami představivosti postupně uvolňují. Máme-li potíže s usínáním, nebo probudíme-li se v noci a nemůžeme znovu usnout, měli bychom si vzpomenout na následující větu a stále si ji opakovat.:  Proč si děláš starosti, když se můžeš pomodlit? 
Užívejte této věty jako majáčku, který nás orientuje k vědomí modlitby, zvláště modlitby děkovné a modlitby za ty, kdo potřebují pomoc. Zjistíme pak, že jsme probdělý čas strávili velice dobře a že se zmenšila naše úzkost z věcí, které nás trápily, i z toho, že nemůžeme usnout. Budeme-li probdělý noční čas takto využívat, záhy zjistíme, že modlitba je velmi účinným prostředkem k navození pokojného spánku.
Jako pomůcka pro usnutí nám vždy prospěje mírné cvičení větších svalových skupin spodní části těla, sklenice teplého mléka (čerstvého od kravičky) se lžičkou medu, podnětná četba nebo aktivní modlitba či meditace.
Dr. Harold J. Reilly, jeden z nejvýznamnějších amerických fyzioterapeutů, zastává názor, že jedna hodina masáží má stejnou hodnotu, jako čtyři hodiny normálního spánku nebo jiného odpočinku. Ocitneme-li se tedy ve spánkovém dluhu, možná bychom udělali dobře, kdybychom vyzkoušeli podivuhodné léčivé schopnosti celotělových masáží.
Edgar Cayce při jedné příležitosti řekl, že sedm minut meditace ihned po probuzení by mohlo nahradit sedm hodin odpočinku.

ELIMINACE
Správné vylučování a vyměšování je velice důležité pro zdraví každého orgánu, tkáně i buňky v těle, a přesto se tomuto nesmírně důležitému procesu věnuje jen málo pozornosti. Jak všichni víme, v těle existují čtyři systémy, které se podílejí na celkovém vylučování.:  plíce , kůže , ledviny  a  střeva.
Aby mohli plíce správně fungovat, musíme pracovat nebo cvičit - zkrátka vykonávat takovou činnost, která způsobí pravidelné hluboké dýchání.
Velkou pozornost bychom měli věnovat držení těla. Je známo, že svaly, které působí na správné držení těla, se sami od sebe neudržují v náležitém a přirozeném napětí. Správnému držení těla je třeba věnovat pozornost a z péče o ně učinit pravidelný návyk.
O kůži, jako o součást vylučovacího systému bychom samozřejmě měli pečovat také, a to nejen z kosmetických důvodů, ale i pro udržení celkového zdraví.
Pravidelně si dopřejeme masáž celého těla s použitím terapeutických olejů, arašídového, sezamového nebo olivového oleje, či oleje speciálně namíchané dle Cayceových promluv.
Do šesti uncí arašídového oleje přidejte.: olivový olej - dvě unce  ,  tinkturu z růží - dvě unce  ,  rozpuštěný lanolin - jednu čajovou lžičku.
Chceme-li správně pečovat o kůži, doporučují promluvy pro většinu lidí obyčejné přírodní mýdlo. Dezodoranty nesmějí mít antiperspirační účinky, protože pak uzavírají kožní póry.
Ke správné funkci ledvin je třeba vypít šest až osm sklenic vody za den, vyloučit ze stravy nápoje sycené kysličníkem uhličitým a vyhýbat se přílišné konzumaci alkoholu.
Péče o tlusté střevo zahrnuje tři hlavní procesy.:
Na prvním místě správné složení stravy s bohatstvím syrové zeleniny, která dodává dodává tělu potřebnou vlákninu.
Za druhé.: pamatujme na správné pročištění tlustého střeva, což znamená příležitostně použít slabé projímadlo, výplach střev nebo klystýr. Na těchto prostředcích bychom se neměli stát závislými jako na pravidelné součásti denního programu, ale ani bychom je neměli zcela vyloučit ze svého života. Nikdy by se nemělo stát, že by člověk během čtyřiadvaceti hodin nebyl ani jednou na stolici. Odborně aplikovaný intenzivní výplach se v promluvách velice doporučuje jako pravidelná součást péče o zdraví. Doma prováděný klystýr, postupujeme-li správně a opatrně, může mít také velký význam.
Klystýr lze rozdělit do dvou fází.:
V první se použije lžička soli a lžička sody na každých 1,1 litru vody, aby se zabránilo reabsorbci, znovuvstřebání toxických látek.
Ve druhé fázi se podává lžíce Glycothymolinu na každých 1,1 litru vody. Glycothymolin podporuje pročištění střev.
Pak je ještě důležité trpělivě přestát potřebný čas a nakonec věnovat pozornost dostatečnému vyprázdnění.
Osteopatické manipulace, masáže, cvičení, složení stravy - to vše k náležité eliminaci také přispívá.
 

DIABETES - CUKROVKA

 

Pokud si teď změříte hladinu cukru v krvi - dále na konci zprávy
Kde začít? Aby jste pochopili příčinu, vašeho tzv. problému je nezbytně nutné začít asi takhle.

Jeden Tibetský láma řekl tuhle moudrost. Jestli chcete zjistit jaká byla vaše minulost, podívejte se na svoje současné tělo. Jestli vás zajímá jaká bude vaše budoucnost, uvědomte si, co prožíváte nyní, v tomto konkrétním čase.

Podívejte, nedá se napsat, udělejte tohle a tohle a budete na tom lépe, či zcela v pořádku. Co tím myslím? Je to především
naše víra, Jedná se o to, položit si otázku, proč se vlastně chci uzdravit? Proto, abych se opět vrátil ke svým původním životním vzorcům, které jsou prvotní příčinou mého problému? Je zcela nezbytné stanovení si vyššího cíle - ideálu, a upnout se na něj. Tohle musí být naše motto a hlavní důvod našeho uzdravení. (služba lidem, souznění se sebou samým, s přírodou, s bližními...atd.) Tím se začnete vylaďovat s univerzální energií, s energií Ducha uvnitř sebe. Zamyslet se nad touhle otázkou je zcela zásadní.

Proč pouze snížení hladiny cukru v krvi? Proč ne zcela zdravý? Z tohoto bodu je nutné vyjít. Musíme si uvědomit co vlastně chceme, je to vážně tak zásadní a důležité. Miliardy našich buněk nám začne naslouchat a hlavně budou nás poslouchat. Budou (velice rády) plnit naše přání. Co se týče mé osoby, vždy mě zajímá zdraví jako celek, zajímám se intenzivně o lidskou bytost jako trojjedinnost. Všichni se skládáme z těla, mysli a duše. Je nezbytné přijmout fakt, že jsme všichni záplavou vibrující energie a jako k takové bytosti musíme k sobě samému přistupovat.
Jakákoli nemoc se projeví nejdříve tím, že Duchovní energie - životodárná energie - KI - v našem těle (energetických drahách,
centrech, čakrách, nádí, marmách, meridiánech), neproudí tak jak má (není vyladěná). Jinými slovy, není v harmonii, je zablokovaná. O tuhle energii nepřicházíme tvrdou prací, ale citovými zvraty.

Naše citové stavy, emoce jako.: obavy, strach úzkost, napětí, stres, zloba, zášť, neschopnost odpustit, žárlivost.........atd jsou prapůvodci všech nemocí, na úrovni duchovní - energetické. Pokud v takovýchto stavech žijeme delší dobu, začnou se blokády
energií projevovat na buněčné úrovni, čili na úrovni tělesné, neboli fyzické. Je to tak, vždy tomu tak bylo a bude.

Teď je pro vás nezbytné než budete číst dál, ať vás výše uvedený text zasáhl jakkoli (mimochodem nezasáhl vaši duši ale ego)
je nezbytné zrekapitulovat zpětně váš život. Od toho vyjděte. Začněte si s ním hrát, tvořte jej, usmívejte se u toho, protože každý se můžeme začít měnit tímto okamžikem. Vycházejte z toho bodu, kdy UVĚŘÍTE, že budete naprosto zdravý.

Tak : Louise L. Hay napsala knihu Miluj Svůj Život (světový bestseller) uvádí v ní, cituji.: cukrovka.: pravděpodobná příčina.: touha po tom, co by mohlo být. Velká potřeba ovládat. Hluboký smutek. Všechno sladké je pryč. Nové myšlenkové schéma - afirmace.: Tento okamžik je plný radosti. Chci ochutnávat sladkost dneška. Zamyslete se nad těmito řádky, připomíná vám
to něco? Pokud jste ochotni připustit, že ano, jste na nejlepší cestě k uzdravení. Je zcela nezbytné si uvědomit skutečnost, že
za vše jsme zodpovědni my sami. Tedy za to co se děje kolem nás, ale i za to co se děje nám uvnitř. Chápete? Ať to zní jakkoli, včetně nemocí, sami jsme je stvořili.

Jako první krok musí člověk začít milovat své já (všichni máme v sobě malinkou bezbrannou tříletou bytost, která na naši
lásku čeká již velice dlouho) Za druhé musíme ať se nám to zdá jakkoli těžké odpustit všemu a všem. Odpuštění je dar, který dáváme sami sobě, osvobozuje nás. Můžete tomu věřit, prošel jsem si tím. Tohle je první nezbytný krok a počátek uzdravování sebe sama.  Dále je pro lidi všeobecně, pokud se u nich již projevil zdravotní problém zcela nezbytné (obzvláště u diabetes) začít jíst zelené potraviny mladý ječmen a chlorela pyrenoidosa ( beru již léta od firmy GW).  Ve vašem případě je nutné ustálit dávku chlorelly na 8 ráno, 8 v poledne a 8 večer a to minimálně. Mladý ječmen min. 3x denně. Pozor na léky. Neměly by se
potkat v žaludku současně. O nic nejde, jen, že zelenáči jsou tak účinní, že snižují účinky léků pokud se potkají současně v žaludku, proto 1-2 hod. od sebe.

Dále pijte po celý den, po doušcích vařící vodu. Nejlepší voda je nechlorovaná a vařená po dobu 10min. Přípravu nechám na
vás. Převařenou vodu nalejte do termosky, nalejte trošku do šálku a vypijte TAK AŤ SE NEOPAŘÍTE, ČI NEPOPÁLÍTE, asi 4 loky. každou půl hodinu opakujte. Po jakou dobu? Jak to dlouho vydržíte. Během dne pijte bilinné čaje, zelený čaj, vlažnou vodu. Nic ledového.

Pitný režim upravte tak, že budete chodit na malou 8x. Ráno na lačno vlažnou vodu s citronem. Jeruzalémské artyčoky.

Dosti důležité jsou občasné průplachy tračníku, nebo alespoň třídenní jablečná dieta.

Nejvíce energie, životadárné je v práně, ve vzduchu, v přírodě. Začněte vědomě zhluboka dýchat NOSEM. Vdechem hlubokým na úrovni energetické do svého těla vpravujete život, na úrovni buněčné okysličujete krev, která je následně dopravována do každičké buňky v těle. Výdechem z těla dostáváte kyselinu uhličitou, která se jiným způsobem nedostane z těla. Správný dech poznáte, když si při nádechu položíte ruce na bříško a ty ruce se budou pohybovat směrem ven, poté dýchejte nahoru pod bránici a dále až pod klíční kosti. Zdá se dech je složen za tří částí. Není tomu tak, je to jen rutina, ale zcela zásadní. Povrchovým dýcháním se výše uvedené zázraky nedějí, nebo jen ve velmi malé míře.

Další nezbytností je pohyb. Rasantní 30 min. chúze v přírodě bude pro začátek stačit. Chůzi uzpůsobte tak, abyste dokázali
vše udýchat nosem.

Zásobujte vaši mysl jen tím krásným. Je to zcela zásadní  a nezbytné pro nastartování samo uzdravujícího procesu. Každé ráno si přivstaňte a najděte si klidné místo, jen pro vás. Kupte si růži. Pohodlně se usaďte, mysl nechte plynout (myšlenky pouze pozorujte, jako by zvenší - nereagujte na ně - pouze vnímejte jejich energii) Je to prastará tibetská meditace Sivánských
mnichů, kteří se dožívají běžně 130 let a jsou v dokonalé kondici), zaměřte se na střed růže, a prociťujte ji a prociťujte lásku k sobě a ke všemu živému. Po čase zjistíte kolik máte energie.

Příčinou cukrovky je ve většině případů porucha Langerhansonových ostrůvků slinivky, které neprodukují dostatek
inzulínu. Jeho nedostatek způsobuje, že krev se stává příliš jin a stoupá hladina krevního cukru. Nastává takzvaná hyperglykemie. Za normálních okolností je v krvi asi 100 mg cukru (100ml/70-120mg). Stoupne li hladina krevního cukru
na 130mg, pacient pociťuje únavu a skleslost. Vedle rakoviny zaujímá cukrovka nejvyšší příčku stupnice nemocí, jež způsobuje nebo zhoršuje překyselená civilizační strava.

Překyselení organismu je původcem téměř všech nemocí na úrovni fyzické. Obnovená rovnováha kyselin a zásad potřebnými
potravinovými doplňky se stopovými prvky (zelené potraviny), přináší často neuvěřitelný úspěch. Neboť stopové prvky jsou nepostradatelné pro tvorbu, ukládání i uvolňování inzulinu.

Kupte si lakmusové papírky, a natron (soda bicarbonáta- jedlá soda), do vany napusťte vodu horkou, ale ne vařící. Nasypte
tolik sody aby PH bylo 8,5. Nejdříve si v něm vymáchejte spodní prádlo, nechte usušit a druhý den je noste (začněte nosit červené spodní prádlo, kalhotky a začněte nosit i slabé tričko, aby zásaditá směs byla v přímém kontaktu se
slinivkou, mimochodem slinivka je středem, centrem jedné z čaker, energetických, duchovních center. Ve vaně zůstaňte 1,5 hod., vodu dopouštějte aby byla teplá.

Doplňujte zinek, hořčík, železo, jód, chrom, měď (nejlépe koloidní minerály, ovšem vše je nutno konzultovat s vaším lékařem. Zásaditá směs v těle je něco mezi slanou a kyselou. Snažte se jíst.: celozrné obiloviny kulaté druhy rýže, jáhly, pohanka, 50%-60% stravy častá kombinace jáhly - nehlazená rýže poměr 50 na 50, nebo 80 ku 20 ve prospěch rýže vařit s troškou soli nejlépe Gomasio v poměru více jang - 8 ku1, 10 ku1. (neloupaná sezamová semínka ku soli) 20-25% vařené, dušené zeleniny (mrkev,
petržel, celer, lopuchové kořeny, cibule, česnek, dýně hokaido, růžičková kapusta, mrkvová nať, řeřicha, nať petržele. s Gomasiem Pokrmy připravujte vařením, dušením, pečením - žádné přepalované tuky. 15%-20% denní stravy luštěniny - japonské fazole azuki, čočka,  Mořské řasy pravidelně asi 5% - Kombu, Wakame, Hijiki, Irský mech, Nori.

CO BUDETE JÍST JE VAŠE VĚC, VELEDŮLEŽITÉ JE TOTO. KAŽDÉ SOUSTO DOKONALE PROSLIŇTE A POŽVÝKEJTE

POKUSTE SE UVÉST VÁŠ ŽIVOT DO HARMONIE, POHODY, LÁSKY A VDĚČNOSTI A VÝSLEDEK NA SEBE NENECHÁ DLOUHO ČEKAT. POKUD JSTE ROZRUŠENI, ROZZLOBENI, LÍTOSTIVÝ, VE STRESU...atd. NEJEZTE. dále nejezte po 20 hodině večerní.

Závěrem vám povím tohle, je zcela nezbytné vyhledat maséra/ku, terapeuta/ku. Masáže jsou naprostou nezbytností, dá se přímo
působit na centra energií i na orgány, tkáně a veškeré systémy našeho těla. Reflexní terapie na ploskách nohou pro látkovou výměnu jsou nezbytností (slezina, játra, žlučník, slinivka, ledviny),
se zvýšeným zaměřením na slinivku, 3x denně - současně s masáží pít čaj z byliny Krvavec Toten Nať trhaná v rozkvětu a usušená. Užívá se 3x denně nálev z jedné polévkové lžíce natě na čtvrt litru vody. Užívá se po dobu 40 dnů.

Současně tinkturu z Vlaštovičníku (musí být ředěna v poměru D3, což je 1ku1000), Dle směrnic EU, se nesmí užívat vnitřně.
Dále tinktura z Lékořice Lysé - je fytoncidní, obsahuje kortikoidy i hormon na bázi estrogenu.
Dále tinktura pro posílení hormonální sféry, z Jeřábu Ptačího - pro ženy (3x denně 10 kapek do vody),
pro muže pak tinktura z Kaštanu Koňského (3x denně 30 kapek do vody) užívat vždy 15 min. před jídlem.
Velice prospěšné jsou i tinktury z Ománu i Lichořeřišnice.

Dále bylina z Ruska - Eleuterokokus (čertův kořen) - pokud někdo bude chtít. Denně 5 kapek. Denně se jedna kapka přidává,
až do 30 kapek. Po té se jedna kapka denně ubírá až do pěti kapek. Užívat před spaním po dobu 50 dnů.

Potíže slinivky jsou specifické - co do funkce i léčby. Většinou je původcem - látková výměna s počátkem v játrech, i s tvorbou inzulínu. Zpětnovazebné ovlivňování od velkých sliznic z titulu návaznosti žláz z vnitřní sekrecí. Projev disfunkce slinivky
- kromě cukrovky je také Meteorismus - neboli nadýmání, dále disfunkce větších sliznic.

Dále je velice vhodné pít játrový čaj. Hořčiny jako 
-  Hořec žlutý - kořen, zeměžluč - nať, pelyněk pravý - nať, vachta trojlistá - list Ostatní byliny -  Smil písečný - květ, světlík lékařský nať, měsíček zahradní - oranžový květ, celík zlatobýl (pravý) - nať nebo květ. Jedna kávová lžička Smilu písečného, spolu s ½ kávové lžičky kořene Hořce žlutého se lehce povaří ve čtvrt litru vody. Pak se tím odvarem přeleje jedna polévková
lžíce, směsi ostatních bylin, které jsme sesypaly a dokonale promíchali. Všechny byliny necháme 15 minut luhovat. Pije
se třikrát denně 15 min. před jídlem.

Věřte v sebe, ve své já a dokážete vše.
A pokud si změříte teď hladinu cukru v krvi,
já věřím, že hodnota klesla už jen tímto energetickým přenosem, informací a
myšlenek. Co je to vlastně myšlenka? Čistá energie, pokud je čistá i myšlenka.

NUTNO VŠE KONZULTOVAT S LÉKAŘEM


 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz