Meditace

Nabízím pro všechny možnost hlubokého souznění se sebou samým,
souznění s Božskou podstatou, která se ukrývá hluboko v našem nitru,
souznění s prvotním zdrojem, otcem, matkou stvořitelem,
naplnění sebe samého tou nejčistčí léčebnou energií,
naplnění sebe samého světlem a láskou,
povznesení těla, mysli i duše a odpoutání se od běžné reality,
povznesení frekvence vibrací nás samotných i včech lidí na planetě Zemi.

Meditace nabízím dle zájmu, přímo po ukončení masáže, kdy je tělo, mysl i duše v naprostém souladu a uvolnění.
Meditace budou probíhat vleže, na lůžku, které je naplněno vaší Božskou esencí.
Meditace vám bude přenášena z nahrávek v reprodukované podobě.
Během meditace budete navigováni hlasem z nahrávek.
V případě zájmu si s sebou vezměte prosím, pití, polštářek pod hlavu, šátek na přikrytí očí.

Co se týká meditací samotných, tzn. bez masáže.
Dle vašeho zájmu - buď vleže, nebo v sedě.
Zvažoval jsem, zdali tento projekt spatří světlo světa. Po pravdě mé maličkosti přišla inspirace z vyššího zdroje. Oslovila mne natolik, že ji není možné ignorovat a tak se s vámi v krátkosti o ni podělím.
Víte, díky době ve které jsme žili celá desetiletí upadly tyhle mocné techniky v zapomnění.
V zapomnění, se možná zeptáte? Lépe řečeno, někdo si přál a postaral se o to, aby upadly v zapomnění.
Také jsme k tomu pochopitelně přispěli i my sami, našim kolektivním vědomím.
Meditace je mocným nástrojem. Meditace náš může spojit se samou podstatou bytí. V kolektivní meditaci se doslova může a doslova se tvoří realita. Kolektivní meditace má takovou sílu, že dokáže ovlivňovat naši hmotnou realitu.
Kolektivní skupinová meditace, vědomí chcete-li dokáže měnit realitu, ovšem jak k tomu hezkému, tak k tomu zlému.
Ano tuším co si někteří z vás teď myslí.
V dnešní době díky úžasné vymoženosti, které se říká internet si může každý dohledat relevantní informace o zdokumentovaných vědeckých studií, co se účinků meditace týká.
Nejen, že skupina meditujících lidí pod dohledem a se svolením velitele policie okrsku v Los Angeles, dokázala v průběhu meditace ovlivnit kriminalitu ve městě,
ale podobná skupina lidí dokázala v Austrálii ovlivnit a rozpustit na konkrétním místě mocná bouřková mračna, tehdy sužoval lokalitu déšť. Nad konkrétním místem v okruhu několika kilometrů svítilo slunce. Armádní helikoptéry přihlíželi a pozorovali tyto pozoruhodné události.
Čím je člověk vědomější, čím je člověk čistější, čím má člověk vyšší frekvence vibrací, tím je jeho energetický záměr mocnější.
Slyšeli jste někdy o fenoménu o tkzv. dálkových pátračích?


MEDITAČNÍ TECHNIKY OD MAESTRŮ - ŠAMANŮ Z PERU

Léčebné meditace PCH vycházejí z indiánského šamanského systému MOSOQ KARPAY. Základem je technika SAMINCHUKUY, během které se skrze korunní centrum lze napojit na v podstatě nevyčerpatelné zdroje univerzálně léčivé energie. Tato technika je často doplněna technikami HUCHA - MIKHUY, které dokáží spolehlivě odstranit z těla a biopole škodlivou energii. PCH se učil tyto techniky u andských a amazonských šamanů přibližně 18 let. Přenos velkého množství léčivé energie naráz se učil zdokonalovat také u nejúspěšnějších léčitelů v Brazílii a na Filipínách.

Během léčebné meditace řízené PCH se v prvé řadě vytvoří velmi silné energetické pole v určitém místě. Toto energetické pole  obklopí účastníka jako jakási bublina. Přitom se tělo účastníka naplní energií z vyšší dimenze. Bublina odstiňuje účastníky od zákonů okolního "matrixu", od zákonů světa kolem. Do bubliny proudí energie skrze koridory otevřené do vyšších dimenzí. (Skrze tyto koridory mají mimo jiné volný přístup také bytosti Světla, které s účastníky léčebné meditace mohou intenzivně pracovat.) PCH zdůrazňuje, že léčivá energie nepochází od něho, jsou to výhradně síly z vyšších dimenzí, které léčí. PCH se považuje pouze za dočasného prostředníka těchto sil během meditace. Během této práce se PCH nachází ve stavu kontrolovaného transu - a jako "médium" pak přesněji naviguje účastníky meditace. Velmi zajímavým efektem těchto meditací je jakési nařeďování fyzické hmoty lidského těla uvnitř energetické bubliny energiemi z vyšší dimenze. Díky tomuto naředění se fyzické tělo stává (jak to lze i subjektivně vnímat) jakoby průhledným, velmi lehkým a velmi tvárným. Následně s ním začíná energie intenzivně pracovat a odstraňovat veškeré bloky a negativní programy. Dochází k intenzivnímu čištění. Do vyčištěného biopole a orgánů člověka poté mocně proudí nová vitalizující energie.
Tato energie je naprogramovaná, živá a inteligentní. V určité fázi práce začne tvořit v těle a v energetickém systému účastníka zvláštní světelné shluky. Tyto shluky začínají často pulsovat a teplota těchto shluků roste. Shluky se formují přesně v těch místech lidského těla, vědomí a energetického systému, která potřebují být vyléčena, harmonizována nebo nějak proměněna. Shluky do sebe nasávají a spalují poslední zbytky negativní energie a negativních kódů a energetických bloků. Shluky do sebe soustřeďují stále víc energie až se rozzáří do oslepivého jasu - tak, že v těchto částech těla účastník někdy pociťuje silný žár. Energetické shluky transformují tělo a další úrovně lidské bytosti a čistí je a posilují až do úplného vyléčení a odstranění problémů. Shluk se může vytvořit kdekoliv v těle a nebo v jakémkoliv energetickém centru. Místo vytvoření shluku je naprosto nenáhodné, shluk je tvořen živou a inteligentní energií, která je naprogramována k tomu, aby vyhledala a doslova smazala problém. Během léčebné meditace je každému účastníku dodávána specifická vysokofrekvenční energie (SAMI KAWSAY), která dokáže dokonce restrukturalizovat poškozené orgány a tkáně. Tato energie mění a formuje tělo na subkvantové úrovni. Šamani, stejně jako brazilští a filipínští léčitelé věří, že tato energie dokáže doslova odhmotňovat a zhmotňovat buňky a celé buněčné systémy během neuvěřitelně krátké doby - někdy během okamžiku. Tento druh energie, který pochází z velmi vysokého zdroje, odstraňuje bez rozdílu VŠECHNY negativní energie - i ty, které nazýváme jako karmické nebo rodové. Tímto způsobem lze doslova vygumovat zárodky a příčiny nejen současných, ale i budoucích chorob, ale dokonce také zárodky a příčiny nežádoucích životních situací.

ENERGIE SAMI KAWSAY SE NEPTÁ NA TO, ZDA SI NĚKDO VYLÉĆENÍ "ZASLOUŽÍ" NEBO NE, NEPTÁ SE NA TO, JAK SE V KOMKOLI VYTVOŘILO OHNISKO NEGATIVNÍ ENERGIE - ČISTÍ A LÉČÍ NAPROSTO KAŽDÉHO BEZ ROZDÍLU. Tato energie přichází z tak vysokého zdroje, že jakákoli naše "karma" je jí naprosto lhostejná. Tuto energii lze chápat jako protipól karmy, jako sílu, tradičně označovanou jako MILOST.

Během léčebných meditací jsou tedy efektivně odstraňovány skryté negativně působící kódy z těla, biopole, energetických center i podvědomí.  PCH v této souvislosti zdůrazňuje: ODSTRANIT LZE JAKÝKOLIV PROBLÉM ať vám říká kdokoli cokoli. EXISTUJÍ TISÍCKRÁT MOCNĚJŠÍ SÍLY, NEŽ NAPŘ.KARMA ČI RODOVÉ ENERGIE  - jde o síly MILOSTI, SVĚTLA, všudypřítomného božského HYPERVĚDOMÍ, v němž jsme neustále obsaženi, "andělské" síly pozitivních světelných tvorů z vesmírů vyšší hustoty atd... Prostě VYLÉČIT LZE za správných podmínek VŠE a je v našem zájmu, abychom tomu konečně dokázali uvěřit. Během léčebných meditací dochází také k maximální REVITALIZACI, obnově všech tělesných, ale také tvůrčích a pracovních sil. Proto je doporučujeme i všem oslabeným a vyčerpaným.

 Z aury jsou během léčebných meditací "vytahovány" nejen programy nemocí, ale také zákeřné programy, brzdící nebo blokující příjem peněz, nalézání vhodných partnerů, pracovního a tvůrčího uplatnění se v lidské společnosti, únavy, předčasného stárnutí organismu, kódy blokující schopnost realizovat v životě své myšlenky a záměry atd... POMÁHAT OSTATNÍM na planetě Zemi může reálně pouze ten, kdo je ZDRAVÝ, SILNÝ, se sebou SPOKOJENÝ, přirozeně ŠŤASTNÝ a společensky ÚSPĚŠNÝ - no a pokud možno BOHATÝ... A takovým může být samozřejmě každý, kdo se odhodlá se takovým (například pomocí radikálního vyčištění biopole a práce s energetickými centry a svým vědomím) učinit. JSME TO, CO ZE SEBE UDĚLÁME. Jsme božské bytosti a "karma", "rodová prokletí", "nemoci" - to vše je na nás krátké - jako špína, kterou lze ze sebe účinně smýt.Existují tři typy terapeutické práce uskutečňované v současnosti PCH - jsou to jednak asi tříhodinová intenzivní očistná a léčebná práce, která sestává z několika asi půlhodinových meditací. Ty se provádějí tak, že účastník leží v sále a PCH kolem něj koncentruje léčebnou energii a poté mu pomáhá se jí naplnit. Léčivá energie prostoupí každého účastníka v sále a pak má tendenci vytvářet jakési zářící shluky v těch místech těla nebo energetického systému účastníka, kde existují nějaké problémy. Problémy mohou být odstraněny během práce v sále nebo shluky energie působí delší dobu.
 

 

 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz