NĚCO MÁLO O MNĚ - PRO ZAČÁTEK ...

Jmenuji se František Havlík, narodil jsem se roku 1969, jsem ženatý
a se svou ženou máme dva skvělé, dnes již dospělé syny.
Do naší rodiny patří i milovaný pejsek - labradorka Tesinka.

Úvodem se chci zmínit o tom, že již od dětství jsem obdivoval schopnosti lidí,
kteří mají dar pomáhat, dar léčit lidi, pomáhat jim s fyzickými i psychickými
problémy. Osobně mám tu čest se s nimi setkávat. Myslel jsem si, že tuhle
schopnost má patrně jen pár vyvolených. Nenapadlo mě si něco takového přát
a tvrdě na tom pracovat. Mezi tyto lidi nepatří jen léčitelé, ale i lékaři,
fyzioterapeuti, osteopati, homeopati a spousta dalších.

Ve své prvotní profesní vývojové fázi jsem se dal na dráhu strojaře, ale po několika
letech jsem s politováním musel přijmout fakt, že tahle profese mě vnitřně
nenaplňuje. Přesto jsem velice vděčný za zkušenost v tomto oboru, kde se
vyžaduje naprostá přesnost a spolehlivost, tyto vlastnosti jsem si osvojil již
tehdy, a nyní je využívám ve své nové profesi.

Zlomovým obdobím mého života, které silně zasáhlo mou současnou profesi, byl
rok 2000. V té době jsem prodělal velmi závažné onemocnění. Nesmím
opomenout poděkovat týmu lékařů, celé své rodině i Bohu, že jsem zde.
Od té doby se něco zásadního v mém životě začalo měnit. Zcela jsem přehodnotil
svůj dosavadní postoj k životu jako takovému. Nikdy předtím jsem si
neuvědomoval, jaký nám všem byl dán dar - "DAR ŽITÍ - KOUZLO BYTÍ".
Začal jsem se postupně měnit a zajímat se o věci, o které jsem dříve ani nezavadil.
Začal jsem nesměle snít o profesní dráze léčitele, terapeuta, maséra. Díky jistým
okolnostem, změnou životního stylu, poznáváním nových lidí, terapeutů, léčitelů, 
masérů, navštěvováním různých seminářů, studováním vybrané literatury,
sledováním odborných i holistických dokumentů, neustálým procvičováním
jistých technik, každodenním sebevzděláváním a v neposlední řadě poctivou
a usilovnou prací se můj sen začal naplňovat. V té době, velice pozvolně, jsem
začal potkávat ty správné lidi. Moc Tě tímto zdravím Alešku a děkuji za to, že jsi, 
taktéž zdravím Tvoji skvělou ženu. Jistě mi prominete malé, ale nezbytné a z mé
strany pokorné odbočení a poděkování skvělému člověku, lidské bytosti 
i rodinnému příteli, mému učiteli.

Postupem času se mé sny začaly stávat skutečností, snil jsem o něčem
konkrétním, a to něco je pokorný život plný laskavého jednání, to něco je
láskyplné srdce připravené dávat, to něco je HOJIVÁ SÍLA DOTEKU.
To něco se stalo realitou, kterou vytváříme my všichni bez výjimky.
Zajímá Vás jak? Snadno. Tím, nač myslíme, tím o čem mluvíme a samozřejmě
naší činností.

Od roku 2000 jsem se postupně po večerech začal zajímat o lidskou bytost jako
celek. Začal jsem si uvědomovat, že literatura, kterou studuji, přesně zapadá do
mého aktuálního vývojového stupně. Spiritualita, duchovno, duševno, holistika,
prvotní stvoření, vesmírné principy, psychosomatika, psychologie, anatomie,
fyziologie, alkalické prostředí v těle, energetická centra, dráhy, čakry,
nádí, marmové body (reflexní a akupresurní) a jejich vliv na fungování lidské
bytosti, životní energie Ki, vliv duševního stavu na naše zdraví, emoční stavy
jako stres, strach, obavy, zášť, zlost, žárlivost, napětí, pocity viny, atd.
jsou základními stavebními kameny a prvotní příčinou všech našich zdravotních
potíží.

Uvědomuji si, že člověk je jako jeden celek, je trojjedinou bytostí a je třeba
k němu tak přistupovat.

Jen namátkou, pokud někoho bolí záda, je třeba vzít v potaz spoustu aspektů.
Zda se jedná o muže či ženu - ženy totiž bývají většinou citlivější, proto při
emočním vypětí (hádka, stres,...) je vždy jako první startovací impulz duchovní
aspekt. Většinou bývá oslaben močový měchýř, protože energetické
dráhy (a nejen ty) procházejí skrze naše záda. Stejně tak nejsme zvyklí
naslouchat našemu tělu, a proto nepostřehneme, že je něco v nepořádku.

Samostatně s klienty pracuji od roku 2012.

V listopadu roku 2014 jsem otevřel vlastní masérský a terapeutický salon v 
samostatné části našeho rodinného domu. Salonek je zařízen tak, aby se v 
něm klienti cítili co nejlépe, před masáží a po ní je k dispozici dostatek
soukromí a prostoru k odložení a oblečení svršků. Samozřejmostí je sociální
zařízení. Během masáže jste přikryti lehkým bílým prostěradlem, vždy je
maximálně respektována Vaše intimita, vždy se odkrývá jen masírovaná
část těla. Během masáže hraje relaxační hudba a je ztlumeno osvětlení,
popřípadě zapáleny svíčky s příjemnou vůní, vše tak, aby byl požitek
z masáže a její výsledek co nejpřínosnější pro klienta. Fotografie našeho
salonku si můžete prohlédnout ve Fotogalerii - více zde.

 

NĚCO MÁLO Z NAŠÍ FILOZOFIE ...

Masáže, v kombinaci s působením na marmové body, energetická centra i
energetické dráhy v našem těle a s přenosem prány, energie, lásky -
je úplně jednou jakou terminologii použiji, se s člověkem dějí doslova
zázraky. Naučil jsem se, že láskyplným přístupem k lidem, mou přítomností,
připomínáním jim samým kým jsou a jaké je jejich poslání, v kombinaci
s korekcí stravovacích i pitných návyků, navyknutím si pečovat o svoje
tělo (svůj chrám) formou protahovacích a dýchacích cviků, očistou těla a orgánů
a vírou v sebe sama se opravdu dějí změny. Změny v tom nejlepším
slova smyslu. Ano, je třeba brát v potaz zejména duševní, ale i fyzický
stav člověka, ale na všech aspektech našeho Bytí se dá pracovat, a pokud člověk
v tu či onu terapii věří, začne se doslova proměňovat v lepší bytost.
Vše se mění naším rozhodnutím. Mysl je stavitel, hmotný projev je výsledkem.
Každá myšlenka je činem, čím se mysl zabývá, to se projeví i ve zkušenosti
těla. Energie je mysl hledající vyjádření, snaha o vyjádření je energií a
konečným výsledkem je hmotný projev. Jinými slovy: tvoříme vše - to vnější i
vnitřní. Čím dřív to pochopíme, tím dřív se náš život promění v rozkvetlou
zahradu.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC...

Trvalo mi spoustu let, než jsem dospěl do fáze vývoje, ve kterém se nyní nacházím,
ale to je kouzlo života a já za něj děkuji. V podstatě je to nikdy nekončící proces
práce na sobě samém.

Můžete mne brát jako maséra - terapeuta, který svou práci umocňuje vlastním
know-how. Co tím mám na mysli? Víte, je tomu již několik let nazpět, co jsem si
začal uvědomovat, že dokáži pomoci člověku. Dotekem, přikládáním rukou, i na
dálku, i skrze fotografie. Vyladění univerzální energie platí pro veškerou živou
formu. Pevně věřím, že tenhle dar je jedním z hlavních aspektů podílejících se na
úspěšnosti mojí terapie, na práci, poslání a masérské činnosti.

Pokud se rozhodnete využít mých služeb, mohu
Vám slíbit, že budete velmi spokojeni, nadšeni ze vzájemné
spolupráce, budete se cítit zdravější, šťastnější, mladší a vitálnější.

Jak to mohu dokázat? Jedině tak, že to Vy
sami prožijete a na vlastním těle pocítíte mé schopnosti a dovednosti.

Všechny mnou nabízené služby provádím na základě získaných oprávnění,
absolvovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů, tak aby byla 
zaručena profesionalita a nejvyšší úroveň těchto poskytovaných služeb 

(více zde).

 


 

 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Andělský salon u Františka Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz