Od roku 2000 jsem se postupně po večerech začal zajímat o lidskou bytost jako
celek. Začal jsem si uvědomovat, že literatura, kterou studuji, přesně zapadá do
mého aktuálního vývojového stupně. Spiritualita, duchovno, duševno, holistika,
prvotní stvoření, vesmírné principy, psychosomatika, psychologie, anatomie,
fyziologie, alkalické prostředí v těle, energetická centra, dráhy, čakry,
nádí, marmové body (reflexní a akupresurní) a jejich vliv na fungování lidské
bytosti, životní energie Ki, vliv duševního stavu na naše zdraví, emoční stavy
jako stres, strach, obavy, zášť, zlost, žárlivost, napětí, pocity viny, atd.
jsou základními stavebními kameny a prvotní příčinou všech našich zdravotních
potíží.

Uvědomuji si, že člověk je jako jeden celek, je trojjedinou bytostí a je třeba
k němu tak přistupovat.

Samostatně s klienty pracuji od roku 2012.

V listopadu roku 2014 jsem otevřel vlastní masérský a terapeutický salon v 
samostatné části našeho rodinného domu. Salonek je zařízen tak, aby se v 
něm klienti cítili co nejlépe, před masáží a po ní je k dispozici dostatek
soukromí a prostoru k odložení a oblečení svršků. 

 

NĚCO MÁLO Z NAŠÍ FILOZOFIE ...

Masáže, v kombinaci s působením na marmové body, energetická centra i
energetické dráhy v našem těle a s přenosem prány, energie, lásky -
je úplně jednou jakou terminologii použiji, se s člověkem dějí doslova
zázraky. Naučil jsem se, že láskyplným přístupem k lidem, mou přítomností,
připomínáním jim samým kým jsou a jaké je jejich poslání, v kombinaci
s korekcí stravovacích i pitných návyků, navyknutím si pečovat o svoje
tělo (svůj chrám) formou protahovacích a dýchacích cviků, očistou těla a orgánů
a vírou v sebe sama se opravdu dějí změny. Změny v tom nejlepším
slova smyslu. Ano, je třeba brát v potaz zejména duševní, ale i fyzický
stav člověka, ale na všech aspektech našeho Bytí se dá pracovat, a pokud člověk
v tu či onu terapii věří, začne se doslova proměňovat.
Vše se mění naším rozhodnutím. Mysl je stavitel, hmotný projev je výsledkem.
Každá myšlenka je činem, čím se mysl zabývá, to se projeví i ve zkušenosti
těla. Energie je mysl hledající vyjádření, snaha o vyjádření je energií a
konečným výsledkem je hmotný projev. Jinými slovy: tvoříme vše - to vnější i
vnitřní. Čím dřív to pochopíme, tím dřív se náš život promění v rozkvetlou
zahradu.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC...

Trvalo mi spoustu let, než jsem dospěl do fáze vývoje, ve kterém se nyní nacházím,
ale to je kouzlo života a já za něj děkuji. V podstatě je to nikdy nekončící proces
práce na sobě samém.

Můžete mne brát jako maséra - terapeuta
Jen v projevení sebe sama v křehkosti i jemnosti se stáváme vědomým Tvůrcem.
Dělat zázraky je krásné, ale stavět lidi do své síly skrze svou jistotu v sebe sama
a důvěru v život zde je přínosnější. Vést lidi k sobě samému - to jsou mé dary,
a pravé poslání zde na Gaie.

 

 

 


 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz