Práce na sobě samém

Od roku 2000 - počátek nové cesty poznání sebe sama.
...................................................................................................................................................................................................

Od roku 2005 - intenzivní studium vybrané literatury (seznam viz níže).
...................................................................................................................................................................................................

Od roku 2009 - učení i meditační cvičení od Sivánských mnichů.
....................................................................................................................................................................................................

2013 - Absolvování rekvalifikačního masérského kurzu.
....................................................................................................................................................................................................

2015 - Pracovní pobyt ve Španělsku - Almunecar.
....................................................................................................................................................................................................

2016 Intenzivní seminář Bystřice pod Hostýnem s P.CH.

Hostýnská hora je zajímavé silové místo, kde se především silně koncentruje zemská energie. Je to místo velmi vhodné k léčení a také k aktivaci léčitelských schopností. Energie Hostýna je jinová - ženská.
Celkově má tento energetický prostor schopnost účinně čistit naše biopole. Napomáhají tomu i rozsáhlé bukové a smrkové lesy, kterými jsou tyto kopce pokryty. Zvláště hluboké smrkové lesy mají schopnost naše energetické tělo doslova vyprat.
Buk funguje také jako silný energetický donor. Kopec Hostýn je průsečíkem několika silných zemských energetických línií a vyzařuje neobvykle silnou energii, která usnadňuje léčení a regeneraci, ale také revitalizuje a může podpořit rozvoj nadstandardních schopností jednotlivce.
.....................................................................................................................................................................................................
 

2016 Léčebná meditace Brno s P.CH.

Léčebné meditace PCH vycházejí z indiánského šamanského systému MOSOQ KARPAY. Základem je technika SAMINCHUKUY, během které se skrze korunní centrum lze napojit na v podstatě nevyčerpatelné zdroje univerzálně léčivé energie. Tato technika je často doplněna technikami HUCHA - MIKHUY, které dokáží spolehlivě odstranit z těla a biopole škodlivou energii. Tuto meditační techniku Mistrně předávají nám všem Andští - Peruánští Maestři - Šamani.
Šamané tuto techniku nenazývají - meditace, nýbrž posvátný rituál, nebo též posvátná ceremonie, a také k ní přistupují s patřičnou úctou i pokorou, neb jim tato technika byla předána jejími předky a předává se již z generace na generaci stovky i tisíce let. Tato technika je naprosto funkční i reálná, domorodí obyvatelé Amazonie si nemohou dovolit s ohledem na místa kde žijí, experimentovat se svým zdravím i se svými životy.

Tato energie je naprogramovaná, živá a inteligentní. V určité fázi práce začne tvořit v těle a v energetickém systému účastníka zvláštní světelné shluky. Tyto shluky začínají často pulsovat a teplota těchto shluků roste. Shluky se formují přesně v těch místech lidského těla, vědomí a energetického systému, která potřebují být vyléčena, harmonizována nebo nějak proměněna. Během léčebných ceremonií jsou tedy efektivně odstraňovány skryté negativně působící kódy z těla, biopole, energetických center i podvědomí.

Z aury jsou během léčebných meditací "vytahovány" nejen programy nemocí, ale také zákeřné programy, brzdící nebo blokující příjem peněz, nalézání vhodných partnerů, pracovního a tvůrčího uplatnění se v lidské společnosti, únavy, předčasného stárnutí organismu, kódy blokující schopnost realizovat v životě své myšlenky a záměry.
....................................................................................................................................................................................................

2016 Intenzivní seminář Bánská Bystrica + léčebná meditace s P.CH.

Okolí Bánské Bystrice se nachází v kotlině mezi horami poblíž energeticky velmi aktivní silové zóny.
Silová zóna - Zlatá studňa -, silná jinová - ženská energie, pomáhá aktivovat spodní centra a srdeční centrum i břicho.
Energie této zóny, tedy usnadňuje vstup do minulých životů, otevření se hojnosti.
Také rozvíjení léčitelských schopností a celkově pomáhá v revitalizaci a léčení.
.....................................................................................................................................................................................................

2016 Léčebná meditace Hradec Králové s P.CH.
.....................................................................................................................................................................................................

2016  -  PERU

Cesta do PERU za poznáním, za vnitřní očistou, za rozvinutím psychických, telepatických i léčitelských schopností, za splynutím s přírodou i tamními obyvateli, cesta do PERU za velice silnými a energeticky čistými bytostmi Šamany (Maestry) , učení se, naslouchání a souznění s nimi. Učení se prastarým původním technikám, při posvátných rituálech a ceremoniích, skrze které jsou Šamani schopni propojit člověka s Božskou - Kosmickou Energií. Šamané jsou schopni napojit nás na Energii Matky Země, a též jsou schopni i ochotni svou nesmírně silnou a čistou energii předat jinému člověku. Oni sami vědí, komu tuto tuto energii, část sebe sama mají předat. V Peru jsem prošel takovýmto zasvěcením a jsem za to nesmírně šťasten i vděčen.
.....................................................................................................................................................................................................

2016  -  MISTR EDGAR  -  INTENZIVNÍ SEMINÁŘ - KURZ BUDIŠOV

Setkání s tímto vyjímečným člověkem mne obohatilo nesmírně. Je to člověk laskavý i čistý, silný i vzdělaný, moudrý i láskyplný, ovládá Mistrovsky masážní techniky, reflexní terapii, Ájurvédskou masáž, stimulaci marmových bodů i meridián, psychosomatiku, psychologii, fytoterapii, bojová umění, práci s energií i dechem, má vystudováno několik vysokých škol, podílel se na stvoření několika knižních odborných titulů, dělal poradce pro Unesco, i cvičil a školil ochranky různých vlád. Jeho moudro, vědomosti i přehled jsou fenomenální. Ovládá Mistrovsky umění doteku v kombinaci s dechem a přenosem energie. Ovládá Mistrovsky umění bytí - kouzlo žití. Se svým Mistrem procestovali dálný východ, severské země a mnoho dalších, kde se setkávali s těmi největšími Mistry a Učiteli. Vědomosti i poznání tohoto vyjímečného člověka se velice těžko vyjadřují slovy, a ještě hůře takto v textové podobě. Je třeba moudrům Mistra Edgara naslouchat osobně, učit se jim a začít je uplatňovat v každodenním životě. Jsem nesmírně poctěn i šťasten, že mám tu čest i možnost učit se a studovat pod vedením takového Mistra.
.......................................................................................................................................................................................................

2016 - MISTR EDGAR  -  INTENZIVNÍ SEMINÁŘ - KURZ JEDLOVÁ
.........................................................................................................................................................................................................


 

DON SERGIO MOCNÝ A ČISTÝ ŠAMAN v Česku 2016 a mé putování i souznění s jeho čistou energií.
Očista a aktivace mých energetických center, která mají přímou spojitost s přenosem Kosmické energie.

Pardubice                  léčebná ceremonie
Rožnov pod Radhoštěm  léčebná ceremonie
Ostrava léčebná ceremonie
Olomouc léčebná ceremonie
Brno léčebná ceremonie
Brno rituál hojnosti
Hradec Králové léčebná ceremonie
České Budějovice léčebná ceremonie
Praha léčebná ceremonie

V Praze proběhlo mé prozatímní rozloučení se s Božskou i světelnou bytostí Maestrem Donem Sergiem.

......................................................................................................................................................................................

2017 - DON SERGIO OPĚT V ČESKU

Intenzivní ceremonie v různých městech české republiky
................................................................................................................................................................................................

2017 - Mocný Peruánský Šaman - Maestro Světla -   WENCESLAO

 RITUÁL PROBUZENÍ A POSÍLENÍ ŽENSKÉ a MUŽSKÉ ENERGIE 

Rituál se bude konat v přírodě a bude zaměřen na zharmonizování, zvýšení a vyrovnání ženské energie, abychom našli mír a lásku sami v sobě, odpuštění a harmonii v našem světě. Probuzení ženské energie je probuzení lásky v našich srdcích. S láskou, vírou a nadějí je možné úplně všechno.
Rituálem vás bude provázet silný Peruánský šaman Wenceslao Maestro světla a moudrosti apu, ředitel školy Chaupin pro šamany a kurandery v Peru v Andách.
S sebou donést prosím dárek pro matku zemi, čokoládu, ovoce, květinu atd., jako dar pro bytosti přírody a matku zemi.
.............................................................................................................................................................................Tato práce na sobě samém má přímou spojitost s mou prací s mým posláním. Čím více má člověk aktivovaná svá energetická centra, tím intenzivnějším a čistějším kanálem, přenašečem, médiem  se může stát. 
Čím více aktivovaná energetická centra máme, tím intenzivněji skrze nás proudí ta nejléčivější a nejčistší energie z Nejvyššího Univerzálního Zdroje. Jedná se o nevyčerpatelnou Kosmickou Energii, neboli Božskou Energii.
.......................................................................................................................................................................................... 
 

Díla Mistrů, filozofů i učitelů v mém osobnostním růstu, která studuji: 

Harish Johani,  Michio Kushi,  Dr. David Frawley,  Dr. Subháš Ránadé,  Dr. Zviníš Lélé,  Deepak
Chopra M.D.,  Bernie S. Siegel M.D.,  David R. Hawkins M.D. Ph.D,  Ivan Dylevský Dr. T.
Lobsang Rampa,  Edgar Cayce,  Kurt Tepperwein,  Franco Botallo, Jitka Drbalová, Miroslav Hrabica,  Jiří Janča, Pavel Šíma, 

Norman Vincent Peale, Thomas Dunkenberger, Laurent Gounelle, Maria Treben,  Brandon Bays, Kerstin Simoné, 
Louise L. Hay,  Jasmuheen,  Eileen Caddy, Tomáš Keltner

Durnvaldo Melchizedek,  Neale Donald Walsch,  Eckhart Tolle,  Napoleon Hill,  Osho, Robin S.
Sharma,  Ken Keyes Jr.,  Zacharia Sitchin,  Paulo Coelho, 
Marlo Morganová,  Nancy a Sydney Kirkpatrickovi,  Elisabeth Haich,  Bible. Thovt,  

 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz