Případy z praxe

Jména i některé další informace a souvislosti o klientech v této rubrice budou z důvodů ochrany soukromí pozměněny. To ovšem neznamená že se nestaly. Vždy když se v textu zmíním o dietních a travovacích programech, mám tím na mysli zcela převratné a fascinují informace o kterých se jen tak nedočtete a jdou takříkajíc proti současnému nutričnímu trednu, který je do jisté míry zavádějící. Nebudu rozlišovat, který z případů byl závažnější než jiný, neb všem lidem bylo nutno pomoci v jejich tíživé situaci, ať již byla emočního původu, citového původu, bolestivého původu, existenčního původu, zdravotního původu, chronického původu, původu zrození nového života,  nebo původu doslova žití i nežití - bytí i nebytí.
.....................................................................................................................................................................................
 
Gabriel byl mladý muž, plný vitality, síly, a byl obdařen i krásou od přírody. Byl od útlého dětství veden ke sportu, ke kerému měl přirozený talent. Zajímaly se o něj i modelingové agentury, pro jeho přirozenou krásu, nicméně vybral si a začal se intenzivně věnovat kopané na nejvyšší možné úrovni. Jako doplňkovým sportem, či aktivitou bylo kondiční posilování. Gabrielův sen stát se profesionálním fotbalistou se zdálo, že se pozvolna začíná naplňovat i se tak dělo. Přední týmy se o něj přetahovaly, a zdálo se že vše je tak, jak má být. Prošel si mládežnickými týmy, a léta přibývala. V dorosteneckém věku se přidalo sem tam nějaké zranění. Když byl prvním rokem v mužské kategorii v ligovém týmu, stal se mu v přípravě úraz. Zranění kolene, které se v první fázi nejevilo nikterak vážně. Běžná bolest, která, dle jeho popisu pozvolna ustupovala až do osudného rána. V klidovém stavu se mu zablokovalo koleno a nešlo s ním hnout. Následovala řada vyšetření a testů v odborných zařízeních. Diagnóza zněla, poškozená čéška a nutný implantát, části čéžky. Operace proběla dle lékařů úspěšně. Rekonvalescence, i poúrazová rehabilitace proběla dle slov Gabriela také dobře, nicméně při jakémkoli zatížení chlapec pociťoval prudké píchání v koleni, které velice oteklo. Bylo mu řečeno lékařským týmem specialistů, že danný stav chce více času i klidu na doléčení. Musel zanechat sportu, který pro něj tolik znamenal a obětoval mu celé dětství. Toto období bylo pro něj velice těžké i frustrující. V tomto období mne Gabriel vyhledal i navštívil. Terapie u mne zpočívala nejprve v dotekovém přenosu energie a celotělových masážích se zaměřením na průchodnost energie všemi maridiánami. Po první návštěvě mi chlapec poslal vzkaz, že se mu natolik ulevilo, že chce vyzkošt trénink. Doporučil jsem mu ještě chvíli trpělivosti, Gabriel byl specifický v tom, že jsem na něj působil i na dálku. Vždy mi říkal, když se toto dělo -- pociťoval jsem intenzivně horkost i brnění v celém těle a konkrétně v koleni jsem cítil slyšitelné, ale blíže nespecifikovatelné praskání. Na dalších terapiích jsem se zaměřil na fyzickou a energetickou rovinu kolenního kolubu i duchovní složku bytosti a na nutnost dietních programů a režimů, které pročistí orgány, mysl i duši. Po několika návštěvách se zdravotní stav Gabriela natolik zlepšil, že se mohl vrátit ke svému milovanému sportu. Koleno již nikdy neoteklo a necítl úpornou pichlavou bolest, ale také si uvědomil, že je dobré býti pokorným i dobrým člověkem.
...................................................................................................................................................................................
 
Michael byl muž vysoké postavy a svůj život zasvětil kulturistice na vrcholné úrovni. Očividně tento sport miloval a obětoval mu vše. S tímto spotrem jsou ovšem kladeny vysoké nároky na životosprávu, a regeneraci, ostatně jako na každý vrcholový sport, který člověk provozuje. Při první návštěvě Machael popisoval úporné bolesti zad, kyčlí i loktů, které přetrvávaly několik let. Navštívil celou řadu specialistů s tím, že se jedná o takzvaný tenisový loket. (nic takového ale neexistuje, moje poznámka a zkušenost, je to jen přílepek názvu, když se neví co s tím)
Záda i kyčle byly diagnostikovány jako chronicky problém ve spojitosti s enormní zátěží.
Tento mladý muž, když jsem jej poprvé spatřil, vypadal jako ztělesněním profesionálního a úspěšného sportovce. Již po první návštěvě, kterou Michael nekomentoval mi napsal téhož dne po terapii zprávu ve které bylo asi toto -- Děkuji vám nesmírně za masáž, nevím co jste se mnou provedl, ale cítím se natolik skvěle, že jsem musel jít do posilovny. Tam zvedám takové váhy které jsem dříve zvedal s vypětím všech sil. Na dalších návštěvách jsme se zaměřili více na oblast zad, ůponů v zápěstí i loktech a na oblas kyčlí. Také jsem mu vysvětli nezbytnost lidského faktoru, který je spojen s pokorou. Dietní programy, strečink, a masáže byly nezbytností k provozování takového sportu, ale též ke spokojenému životu. Po pár týdnech byl zpět v plném tréninku.
...................................................................................................................................................................................
 
Marie je krásná žena, rodina ji ke mně přivezla tenkrát v odpoledních hodinách s tím, že upadla v práci a poranila si kotník. Tato žena nebyla schopna pohybu, plakala bolestí, křičela v zoufalství a prosila o pomoc. Její nejbližší ji museli nést v náručí a přesto ji sužovali úporné bolesti. Její kotník mi připomínal moje dřívější velice těžké výrony z doby, kdy jsem hrával aktivně kopanou. Kotník vypadal vážně bolavě, hrál všemi barvami, otok byl značný a bolestivost se nedá slovy vyjádřit. V prvotní fázi nebylo možné Marii končetinu ani přikrýt pokrývkou, natož se jí dotknout., z důvodů výše popsaných skutečností. U této klientky jsem zvolil zpočátku energetickou - duchovní terapii, se zaměřením na její energetická centra - zejména na energetické cetrum ve středu hrudi a v lebce, napojil jsem se na Univerzální Zdroj, který skrze mne tuto ženu doslova zklidnil a posléze uspal, poté jsem započal s dotykovým přenosem, zejména v oblasti postiženého kotníku, který při mém doteku dlaní byl extrémně horký a následně proběhla zkrácená celotělová masáž. Na závěr terapie jsem recitoval léčebné mantry prosebné modlitby. Asi po hodině a půl jsem Marii něžně probudil a pobídnul jí, že může vstát a odejít ke své rodině, která čekala venku. Zpočátku nechtěla ani slyšet a dožadovala se odnešení své osoby. Vysvětlil jsem jí, že nyní může a musí na nohu již došlápnou že je zcela v pořádku. Po velikých obavách a počáteční nedůvěře způsobenou bolestí, kterou prožívala velice pozvolna došlápla. Nejdříve kulhala více, ale po mém pobízení odcházela ke svým blízkým sama, s mírným napadáním na jednu nohu. Druhý den mi Marie poslala děkovnou zprávu, že je v zaměstnání a noha je zcela v pořádku i když  krásně barevná.
...................................................................................................................................................................................
 
Lukáš je dnes silný mladý muž. Nikdy jsme se osobně nesetkali, byl jsem požádán prostřednictvím jeho nejbližších o pomoc.  V onen konkrétní čas procházel nelehkým obdobím, které zapříčilo kopals jeho organismu. Aby toho nebylo málo, tak se přidaly úporné vyrážky i svědění. Pracoval jsem v energetické, telepatické - myšlenové i vědomé úrovni i napojení se na energii Matky Země, i Stvořitele. Tuto energii jsem následně směřoval k postiženému člověku, již po první seanci nastalo značné zlepšení Lukášova zdravotního stavu, které se zcela stabilizovalo po opakovaném rituálu. Přijal jsem s pokorou díky jeho nejbližších.
...................................................................................................................................................................................
 
Marta je ztělesněním ženské krásy, citu i vitality. V inkriminovaný den byla ovšem přivezena svou rodinou ve stavu, který byl hodný hospitalizace na jednotce intenzivní péče v odborném zařízení. Sice byla schopna pohybu v předklonu za opory svých blízkých, ale třásla se zimou, nevyslovila jediné srozumitelné slovo, nemohla dýchat  a v jednom kuse plakala. Těžký pot jí stékal po čele i jejích tvářích. V té době se intenzivně věnovala fitness aerobicu, dle jejího názoru zdravé stravě i zdravému životnímu stylu. Pomohl jsem jí na lůžko a musel zakrýt několika vrstvami přikrývek. U Marty jsem zvolil nejdříve energetickou masáz skrze oblečení i vrstvy přikrývek. Po několika minutách se zklidnila a přestala plakat. Říkala že cítí těžko popsatelné teplo, které se postupem času změnilo v horkost. Po této činnosti, jsem pracoval v úrovních jemnohmotných těl a energií, včetně energetických center a napojení se na Zdroj. Závěr terapie byl velice zajímavý, Marta byla i s vrstvami přikrývek zcela propocena, rodina musela zajet pro nové suché oblečení na převlečení domů. Po tuto dobu jsme si povídali o přednostech a kladech bytí v souladu se sebou samým. Marta se smála i plakala současně, byla zdravá a šťastná. Tato seance byla dosti dlouhá a trvala několik hodin, což jsem již nikdy nezopakoval a nezopakuji, neb jsem byl další den i dny značně vyčerpán a Vesmír mi dal na jevo co je pro mne důležité k zdravému žití i bytí. 
................................................................................................................................................................................
 
Jan byl zralý muž, plný života i síly. Věnoval se spoustě sportovních činností na regionálních úrovních. V posledním období ho velice zaujalo a inspirovalo kondiční posilování. Byl velice urostlý a osvalený. Praktikoval tuto sportovní aktivitu po zaměstnání, které nebylo nikterak fyzicky náročné, ale psychicky do jisté míry ano. Jan mne vyhledal v období, kdy nemohl vykonávat i běžné pracovní činnosti, natož zvedání činek v posilovně. Tato bolest v lokti jak mi ji popsal ho trápila již léta. Navštívil celou řadu specialistů, ale bolest stále přetrvávala.
Terapii jsem začal celotělovou masáží, i když Jan více méně trval na tom, nechť se věnuji výhradně lokti, že ho tělo nebolí a že je v pořádku. Musel jsem mu nejdříve trpělivě vysvětlit, že celková úzdrava spočívá v celistvosti, tudíž že jeho součástí není zdaleka jen loket a že rukou prochází spousta energetických drah, které nekončí jen v ruce, nýbrž pokračují dále na povrchu těla a uvnitř těla. Po chvíli se uklidnil a začal důvěřovat, což je nezbytností dokonalého úzdravného procesu. Aplikoval jsem i několik speciálních bylinných produktů, které umocní léčebný efekt. Po skončení terapie Jan povídá, že bolest ustoupila asi o 70 procent, ujistil jsem ho, že bude zcela v pořádku a za dva dny může začít z velice pozvolným cvičením. Na druhé navštěvě, která následovala v krátkém časovém horizontu jsem pokračoval v započaté práci a doporučil Janovi potraviny a dopňky, které mu pomohou zotavit organismus a zacelit úponová zranění. Druhý den mi psal děkovnou zprávu z posilovny, že se cítí báječně a posiluje se mu lehce a přitom je plný energie.
...................................................................................................................................................................................
 
Rút byla úspěšná mladá dáma, která studovala na vysoké škole a život měla před sebou. Při její první návštěvě vyšlo na jevo, že je naprosto vyčerpaná, na pokraji zhroucení, zkoušky musí zvládat v náhradních terminech, její zažívací ústrojí i celý organismus byl díky dlouhodobému enormníhu stresu velice oslabený, neměla chuť k jídlu, málo spala, nebo téměř vůbec, začaly se projevovat migrény a v neposlední řadě Rút zjistila, že vlastně studium na vyské škole nedělá pro sebe, nebo kvůli sobě. Byla bezradná a nešťastná, a za necelý týden jí čekala rozhodující zkouška, která měla být alfou i omegou, jejího postupu do dalšího ročníku-semestru. Pustili jsme se do práce. Zpočátku jsem jí vysvětlil během seancí, že je nezbytné věřit v sebe samou a také začít milovat sebe samou. Po té proběhla energetická masáž s důrazem na marmové body a meridiány. Během druhého setkání jsem ji pozitivně motivoval k tomu, že je ona sama tvůrkyně všeho a z toho důvodu, ať si představuje a vizualizuje průběh zkoušky, přesně jak si ona přeje aby se stala. Moc tomu nevěřila, ale začala se o to pokoušet. Následující den měla Rút, důležitou zkoušku, během dne mi poslala krátkou zprávu ve které stálo že zkoušku zvládla. Na další návštěvě mi popisovala, že zkouška proběhla v jídelních prostorech za uvolněné nálady pro všechny zůčastněné. Nikdo nechápal co se děje, jak je možné, že se zkouška nekoná jako vždy, ve zkušebnách za přísného dozoru profesorů. Tato okolnost se na této vysoké škole nikdy nestala a to škola funguje celá desetiletí. Až takovou moc má koncentrovaná energie v naší mysli.
...................................................................................................................................................................................
 
Eliáš je muž ve středním věku, úspěšně podnikající v energetickém odvětví. Je šťastně ženatý a věnuje se stolnímu tenisu, který hraje  na vrcholné úrovni. Jeho syn má také rád tento sport a začal se mu věnovat, tudíž měl Eliáš ulehčenou volbu i rozhodování, když byl požádán vedením klubu aby se stal, ještě ve svém volném čase mládežnickým trenérem. Z našeho prvního rozhovoru vyplynulo, že mne vyhledal na zkladě doporučení svého kamaráda, který mne v minulosti navštívil a byl velice spokojený. Eliáš si stěžoval na úporné bolesti v oblasti lokte a k tomu se ještě přidaly zažívací obstrukce. Navštívil nepřeberné monžství specialistů a prodělal celou plejádu vyšetření s tím, že konečná diagnóza zněla chronická artritida. Započal jsem celotělovou masáží, s důrazem na energetiké centrum v temeni lebky a reflexní body na ploskách nohou, zejména na látkovou výměnu. Po té, jsem se intenzivně věnoval oblasti postiženého lokte, především úponovým partiím a meridiánám v celé ruce. Dále bylo nezbytné uvést do pohybu živocí energii, která v jeho těle téměř stagnovala a bylo nutné aktivovat energii v oslabených orgánech, v případě Eliáše se jednalo o žlučník i játra. Návštěvu jsem zakončil vysvětlením nutnosti aplikace jistých dietních programů, začlenění do denního programu patřičné byliny a potravní doplňky a též věřit v sebe samého. Za několik dní se vrátil zpět ke svému sportu, který tolik miloval.
...................................................................................................................................................................................
 
Zuzana je velice milá dáma, která se intenzivně věnuje rodině, práci i svým zálibám a koníčkům. V pracovní činnosti je úšpěšnou podnikatelkou. Mezi jejími zálibami je na prvním místě tanec, který miluje. Mne vyhledala z důvodu ztráty vitality, a úporných bolestí v oblasti břišní krajiny i dolních končetin. Prošla též sérií vyšetření, kde jí bylo sděleno, že má zvetšná játra, žlučník a v ledvinách kameny, které bude nutné operativně odstranit, neb se stále zvětšují a ohrožují funci samotných orgánů. Zuzana svému zdravotnímu stavu nerozuměla a hněvala se na své tělo, protože se domnívala, že o něj pečuje velice hezky i s ohledem na své mimopracovní aktivity. Nejdříve jsem jí musel vysvětlit, že je nezbytné začít milovat sebe samou a věřit v sebe i v úzdravný systém, který je v nás od počátku stvoření zakódován a pracuje každou vteřinou pro naše blaho. Dále následovaly celotělové masáže se zaměřením na aktivaci oslabených orgánů, respektive jejich energetické posílení. Reflexní masáž plosek nohou byla nezbytností. Během seancí jsem využíval techniky, které mi byly předány Andskými Šamany. Vysvětlil jsem Zuzaně, že je nutné žačít pravidelně pít vybrané bylinné čaje, a věnovat se pravidelně protahovacím cvičením i dietním opatřením. Proběhlo několik pravidelných návštěv a Zuzanin zdravotní stav se počal znatelně zlepšovat. Úporné bolesti břicha ustoupili, energie se navrátila do normálního stavu a s tím se dostavilo i štěstí a spokojenost. Jaké bylo ale překvapení lékařského týmu, když Zuzana obsolvovala poslední vyšetření břicha, před již naplánovanou operací, kdy na jejím závěru lékařský tým konstatoval, že operace není nutná, neb po ledninových kamenech nejsou žádné stopy. Zuzana mi tuto novinu sdělila ihned po vyšetření a oba jsme měli skvělý pocit z dobře odvedené práce.
...................................................................................................................................................................................
 
Pavel byl muž středního věku. V životě zklamaný, leč s touhou najít tu pravou ženu. Ve volném čase se věnoval boxu. Kontaktoval mne s problémy nosních dutin - přepážek, bolesti v ramenním kloubu a zádech. Též trpěl alergiemi na pyl a velice těžce se mu dýchalo nosem. Již při našem prvním setkání před terapií se mu ulevilo a podařilo se mu uvolnit. Z počátku jsem aktivoval energetické centrum uprostřed lebky z důvodu uvolnění napětí a rozproudění energie, po té následovala celotělová masáž se zaměřením na marmové body i reflexní body na ploskách obou nohou. Provedl jsem osteopatické narovnání páteřních obratlů i kyčelních kloubů. Bylo nutné se též pověnovat lymfatickému systému, předal jsem Pavlovi informace ohledně bylinných čajů, které bylo nutné pít denně a po určitou dobu se musel přizpůsobit dietnímu programu. Po ukončení terapie Pavel hýřil optimismem a vitalitou, kterou jak sám popsal, již dlouho nezažil. Jeho dýchání nosem bylo klidné a uvolněné a ramena i záda byla v pořádku. Po roce se na mne obrátil znovu se stejnými dýchacími potížemi. Na můj dotaz, zdali dodržoval dietní program, bylinné čaje a aplikaci masáží odpověděl, že neměl čas, neb byl pracovně velice zaneprázdněn. Provedl jsem podobnou terapii jako v prvním případě a na konci Pavel pociťoval značnou úlevu. Upozornil jsem ho, pokud se nebude patřičně starat o své tělo, dýchací potíže se mu jistě vrátí. Rozloučili jsme se a od té doby jsem ho neviděl.
...................................................................................................................................................................................
 
Šimon byl mladý chlapec - sportovec, plný vitality, síly a životního optimismu. V onen den jsem pracoval s klientem, když někdo mohutně klepe na dveře a po vteřině vběhne do vnitř. Muž s vyděšeným výrazem v obličeji se velice omlouval, že vpadnul bez dovolení i ohlášení do soukrommého prostoru, ale prosil a volal o pomoc s tím, že se nedaleko od mého místa bydliště stal vážný úraz a prosil mne zdali mohu pomoci. Popsal mi v rychlosti a stresu co se přihodilo. Hrálo se mistrovské utkání v kopané mládežnické kategorie. Šimon byl zasažen z bezprostřední blízkosti míčem do oblasti temene hlavy. Situace nastala v plném běhu. Šimon ztratil vědomí a upadnul na zem, při pádu se ještě srazil s protihráčem tak nešťastně, že byla opět zasažena hlava. Po mém příjezdu byl u hrací plochy vůz rychlé lékařské pomoci s týmem specialistů, kteří se uvnitř vozu snažili stabilizovat zraněného Šimona. Zaklepal jsem a bez vyzvání vspoupil do sanitky. Lékaři mne požádali, že musím pracovat velice rychle neb stav chlapce je vážný a jedná se o velmi silný otřes mozku a oni musí za několik minut vyjet do úrazové nemocnice. V ten okamžik se dala dělat jediná věc. Ta věc, které se většina lidí směje, a na lidi, kteří se k tomuto činu i aktu veřejně hlásí ukazují prstem. 
Upřímně a pokorně jsem se napojil na energii Jeho i na energii Matky Země, prosil jsem o pomoc Anděle i mé Průvodce. Současně jsem pracoval a působil na energetické centrum v temeni lebky i na ostatní energetická centra. Po několika vteřinách jsem na dlaních pocítil nezvyklý příval energie - tepla, Hlavička Šimona se po mém přiložení rukou počala prohřívat, po té jsem dlaněmi pohyboval několik centimtrů nad tělem, za stálého odříkávání, prosebných modlitem, i prastarých léčebných manter. Cítil jsem zcela zřetelně jak každou vteřinou do chlapce proudí živoucí síla. Energie a napojení bylo natolik silné, že bylo chlapcovo tělo teplé a prohřáté. Po několika minutách Šimon otevřel oči, usmíval se a já věděl, že bude dobře. Poděkoval jsem v duchu Bohu, též jsem poděkoval lékařům, že mne nechali vstoupit do vozu a odjel pokojně za svým klientem, který na mne čekal v masérničce. Sanitka po mém odchodu okamžitě vyrazila směr Úrazová nemocnice. V podvečer jsem dostal zprávu od Šimonových nejbližšších, že byli kontaktování lékaři z úrazové nemocnice s tím, že se zdravotní stav Šimona zlepšil natolik, že si ho mohou odvést domů. Neprodleně tak učinili a šťastná rodina byla opět celistvá a kompletní.
...................................................................................................................................................................................
 
Máří, je žena ve středním věku, obětavá i laskavá. Žije životem, který je úzce propojen s její rodinou potažno dětmi. Svým rodinným záležitostem se věnuje tak říkajíc na plno, ovšem dochází i do zaměstnání, ve kterém zastávala velice fyzicky i psychicky náročnou práci. Po létech tohoto hektického života se u ní počaly projevovat bolesti v oblasti krční páteře a úporné bolesti hlavy - migrény. Především z těchto důvodů změnila zaměstnání a doufala, že časem její zdravotní problémy a bolesti odezní. Opak byl však pravdou, bolesti stále přetrvávaly, a k tomu všemu se přidaly potíže s usínáním i s kvalitou spánku, tak se Máří rozhodla, navštívit lékaře, který konstatoval po sérii vyšetření i aplikaci léčebných procedůr, které nikterak nezmírnily její stav, že se jedná o chronickou migrénu. Tento úporný a traumatizující stav snášela Máří celé dlouhé roky. Na doporučení své přítelkyně se objednala u mne na terapii. Při první a jediné návštěvě, jsem aplikoval celotělovou masáž. Důraz i energetickou rovinu jsem z počátku zaměřil výhradně na oblast energetického centra nad kořenem nosu i v temeni hlavy, také však na krční energetické centrum, obratle, úpony, vazy, svaly a pojivovou tkáň v krční oblasti a v neposlední řadě také na oblast lopatek i přilehlých svalových i tkáňových skupin, které byly enormně zatuhlé, stejně jako celá krční oblast včetně obratlů. Pokračoval jsem na reflexních bodech na ploskách nohou se zaměřením na látkovou výměnu, i na posílení energetické roviny jater a žlučníku. Terapii jsem zakončil zkrácenou masáží hlavy i ušních boltců s důrazem na volný tok energie i aktivaci marmových bodů. Poskytnul jsem Máří čajové směsi, které jí pomohly s usínáním i kvalitou spánku a také posílily patřičné orgány i imunitní systém. Po ukončení terapie Máří jen zářila a říkala, že čekala všechno možné, jen ne to co zažila. Očividně se jí znatelně ulevilo a jak sama říkala  - nikdy jsem se s ničím podobným nesetkala.
Druhý den mi napsala zprávu, že po dlouhých letech usnula bez prášků, jako když ji do vody hodí a ráno byla odpočatá a plná životní energie.
...................................................................................................................................................................................
 
Štefan, je velmi zaneprázdněný a pracující muž ve středním věku. Rodina je pro něj důležitá, tak se usilovně snažil zaopatřit ji, jak se jen dalo. Ve své vlastní firmě bývá denně dlouho do noci. Toto pracovní vytížení a s tím spojené vypětí trvalo spoustu let, na sportovní aktivity nezbýval prostor, a o zdravé stravě nemluvě. Po čase se u něj začaly projevovat, příznaky únavy, vyčerpání i nespavosti. Pro Štefana bylo ale mnohem traumatizující zjištění, že začínal selhávat jako muž. Tahle součást mužské přirozenosti je pro každého aktivně sexuálně žijícího muže velmi důležitá, a pokud se začne s touto aktivitou něco dít, vždy to vyvolá stres, napětí, obavy i strach a vyvstávájí otázky - typu - co se to se mnou děje? Tyto problémy přetrvávaly u Štefana celé roky, než mne poprvé navštívil. Při první seanci, jsme se zaměřili na rozbor a analýzu jeho života, na potřebu milovat sebe samého, na změnu životního stylu, a tím zvolnění ve vytýčených pracovních povinnostech. Bylo důležité přiznat si že má problém s erekcí a začít věřit, že je vše vratné a léčitelné, i když problém trvá dlouhé roky a návštěva lékařských zařízení i specialistů nepomohla. Dále jsem pokračoval celotělovou masáží, důraz jsem kladl především na oblast na pánevní oblast, podbřišek a energetická centra v této oblasti - především energetické centrum v pánvi i v břichu. Reflexní masáž plosek nohou byla nezbytností, stejně jako důkladná masáž zad, osteopatické narovnání páteřních obratlů. Lopatkových partií i krčních obratlů. Štefanovo tělo, bylo velice zanedbané a zatuhlé, energie v něm téměř zcela stagnovala. 
Na druhé návštěvě mi Štefan děkoval že mohl prožít krásnou noc se svou ženou, noc plnou vášně, kterou dlouho neprožil díky své indispozici. Na této druhé terapii jsem se zaměřil na duševní i duchovní složku bytosti a provedli jsme společně rituál a imaginární cestu do nitra jeho duše. Byl to velice silný očistný obřad, při kterém vyplynuly na povrch bolesti z dávné minulosti, které bylo nutné odstranit a odpustit. 
Na další terapii následovala podobná masáž jako v prvním případě, jen byla odlišná v dotekové technice a usměrnění toku a průchodnosti energií a byla aplikována velice mocná a očistná meditace. Po této návštěvě mi osobně se slzami v očích poděkovala Štefanova žena s tím, že se jí ode mne vrací zcela jiný muž, plný citu i porozumění. Důležité ovšem je, snažit se takto žíti i nadále, neb v opačném případě se nám mohou potíže obnovit. Což se stalo i Štefanovi, kterému jsem důležitost láskyplného života musel tentokráte důrazně připomenou na jedné z dalších návštěv, kdy zapoměl na pokoru a jeho stav se počal dle jeho názoru zhoršovat.
Uvědomil si upřímně že se vracel zpět ke svým původním vzorcům, které mu doslova způsobily jeho problém.
Štefanův stav se po několika masážích zcela upravil a se svou ženou žijí spokojený život po všech stránkách.
..................................................................................................................................................................................
 
Filip byl muž středního věku, úspěšný podnikatel, příležitostný sportovec, ženatý, dvě děti, krásný dům i automobil. Na první pohled se jevil svému okolí jako šťastný člověk. Opak byl však pravdou. Muži hned tak neříkají své psychické problému komukoli. Filip své stresující a zatěžující myšlenky a problémy držel stále pod pokličkou, což se časem začalo projevovat nejen na zdravotním stavu. Na doporučení svých přátel, kteří mne již navštívili, se Filip rozhodnul pro návštěvu a požádal o rady i pomoc. Při prvním setkání i  terapii vyplynulo na povrch spoustu těžké, traumatizující a temné energie. Filip hovořil o letitých neshodách se svou ženou, kterou stále miluje, a nedovede si představit rozchod s ní. Pracovní činnosti, které před tím běžně zvládal se najednou jevili jako nepřekonatelný problém, a vážně se začal zaobírat myšlenkou, že se všech svých aktivit s podnikáním zbaví. Nacházel se na křižovatce, procházel velmi těžkým emočním obdobím. Při terapii, jsem pobízel Filipa, aby stále hovořil o svých životních traumatech i trápeních, které ho sužovali. Přitom jsem mu pozorně naslouchal a současně se napojil na Univerzální Zdroj a počal pracovat s jeho energetickými centry. Pak následovala kratší celotělová masáž, s důrazem kladeným na energetické centrum v lebce a ve středu hrudi. Reflexní masáž plosek nohou je velice prospěšná, stejně jako masáž hlavy i když zkrácená. Vnitřní orgány Filipa, obzvláště pak, slezina, játra i ledviny, byly značně oslabeny. Bylo nezbytné je energeticky napravit i stimulovat. Masáž jsem zakončil mocným přísunem energie z tibetských zpívajících mís, a posvátných andských zvonků. Filip po masáži jen zářil, byl klidný i vyrovnaný, s novým zápalem i elánem do života. Bylo nutné ještě několik návštěv, aby pochopil jak žít v souladu s přírodou i se sebou samým. Problémy v rodině i ve firmě se daly do pořádku a Filip se po dlouhé době  cítí šťastný a spokojený.
..................................................................................................................................................................................
 
Zatím poslední, velmi, velmi složitý a citlivý případ, který je pro mne fascinující. Muž ve zralém věku byl propuštěn domů s tím, že mu zbývá maximálně jeden měsíc života. .  Žije čtvrtým měsícem a jeho stav se den po dni lepší. Zde není třeba dalších slov.
................................................................................................................................................................................
 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz