Skrytá Epidemie

Níže uvedené řádky a následné podrubriky, které budou následovat nemají za cíl, nemají v úmyslu zpochybňovat lékařské či jiné odborné rady obecně ani předepisovat použití jakékoli techniky coby způsob diagnózy nebo léčení pro jakýkoli fyzický, emocionální nebo zdravotní stav. Záměrem níže poskytnutých řádků a následných podrubrik je pouhé poskytnutí informací neoficiální a obecné povahy, které se mohou stát součástí hledání cesty k emocionální a duchovní pohodě. Za případné přímé či nepřímé důsledky, k nimž by mohlo dojít na základě některých informací nenese moje maličkost žádnou zodpovědnost.
Každý člověk musí již jednou pro vždy přijmout zodpovědnost za svoje bytí, za svoje žití, za svoje konání, za svoje chování  za svoje emoce i za to co do svého chrámu přijímá v podobě pokrmů, potravin, produktů a podobně po celá desetiletí. Na druhé straně pokud se v našem organismu rozmnožil agresivní virus Epsteina - Barrové  a dostal se do čtvrtého stádia, je velice, velice těžké býti v pohodě, usmívat se, býti opimisticky a vysílat pozitivní vibrace, když jsme sužování celý den až nelidskými bolestmi, či neduhy. Vězte, vše bude dobré, buďte trpěliví a vše přijímejte s pokorou, i když se to v danný okamžik může zdát velice, velice těžké.
 
Před tím než se kdokoli z čtenářů rozhodne zařídit podle níže uvedených řádků a podrubrik, které budou následovat, by měl vše zkonzultovat s odborníkem a tímto je také tak obeznámen.
 
Již asi 17 let jsem na vědomé cestě životem a snažím se býti vědomou a probuzenou bytostí. Někdy se mi to daří lépe jindy zase méně. Intuitivně jsem se začal zajímat a studovat tělo, mysl i duši lidské bytosti. Volání mojí duše je natolik silné že ji již nelze ignorovat a tak jsem postupně začal poznávat praktiky a učení od Šamanů v Peru, od Dona Seria zde v Česku, od Světelných Bytostí prostřednictvím lidí, kteří jsou v přímém spojení se Světelnou Rodinou, navštěvování vzdělávacích seminářů, i medičních cvičení, samostudium ve stále se rozšiřující knihovně která má pro mne nevyčíslitelnou energetickou hodnotu,  prostřednictvím víry ve Zdroj, který hovořil skrze pana Cayce, prostřednictvím Andělů ve které věřím a nedávno se mi na večerní procházce s pejskem jeden Anděl zjevil. 
V ten večer jsem jako častokráte promlouval na procházce s Anděly, promlouval jsem přesně o té problematice, o které se zmiňuji níže a prosil o znamení, prosil o zjevení, prosil o inspiraci, jestli takovéto moje konání i jednání bude v souladu se Zákonem Univerza. Bylo mi předáno poselství inspirace, bylo mi předáno znamení, které nelze ignorovat a jsem naplněn vděčností i pokorou, byl mi předán souhlas, ve které bylo stvrzeno, že mohu poskytnout níže uvedené řádky i následné podrubriky lidem. Těm lidem kteří o tyto informyce budou stát, těm lidem které sužuje dlouhá léta úporná choroba a již ztratili víru, těm lidem kteří hledají cestu.
Tyto informace poskytnu beze strachu a bez obav přesně takovým způsobem jak mi byly předány v Andělském poselství. Budou to informace které popisují ten, či onen problém, nemoc, nebo příznaky zdravotních problémů. Budou to informace převratné, fascinující a dech beroucí to vám tady a ted mohu slíbit. Budou to informace, plné naděje, světla a lásky. Budou to informace o Nejzáhadnějším ze všech záhadných onemocnění.
Touto nezáhadnější záhadou ze všech záhad co se záhadných a nevyléčitelných nemocí týká je  
virus  Epsteina - Barrové (EBV)
 
Nebudu však poskytovat žádné léčebné postupy v žádné z podrubrik, které budou následovat, přesně podle Andělského poselství. Tyto léčebné postupy, budou sděleny těm lidem, kteří o ně projeví zájem osobně na terapii, nebo při masáži, neb dotek lidské bytosti je naprostou nezbytností k znovuoživení toku energie Ducha Svatého v nás samotných, a je nedílnou součástí celistvosti, a je nedílnou součástí výše uvedených postupů k očistě Těla, Mysli i Duše. Energetická čistota terapeuta/ky je též nesmírně důležitá.
Tyto léčebné postupy budou též sděleny telefonicky, po předchozím objednání.
 
Od koho že jsou tyto převratné informace? Kdo je Zdrojem těchto fascinujících informací?
Tyto informace a energie v nich obsažená mi byla předána a poskytnuta prostřednictvím víry. 
Víry v Boha, víry v Ježíše Krista, víry ve Světelné Bytosti, víry v Anděly, víry v Matku Zemi, víry ve Vesmír i Slunce, víry v nás lidské bytosti, víry v sebe sama i víry ve Zdroj, který hovořil zkrze pana Cayce. Díky víře v pana Edgara Cayce, a každodenních proseb, mi byli poskytnuty informace, které předběhly dobu, tedy dle mého názoru jistě o desítky let.
 
Vůbec mne nepřekvapuje Zdroj těchto informací - Je jím Duch Svatý
Ano Zdrojem všech informací, o které se s vámi podělím v podrubrikách , které budou následovat je   ---
DUCH SVATÝ
takto se představil, podvídá že spočívá na prstu Božím, na prstu samotného Stvořitele, a je Slovem. 
Toto Slovo -- se nazývá -- Soucit --
 
Tento Duch Svatý mimo jiné řekl  --  Padre Pio a Edgar Cayce, známí mystičtí léčitelé 20 století, byli jedinými médii v nedávné historii, která dosáhla úrovně soucitu.......................To hovoří za vše a je to poselství nejen pro mne.
Skrze pana Cayce také hovořil Zdroj -- Bůh -- Stvořitel.
Tímto chci nesmírně poděkovat všem Světelným bytostem, Andělům, Slunci, Matce Zemi, Stvořiteli, Ježíši Nazaretskému, sobě - Františkovi a především panu Edgaru Cayce -- děkuji Vám, za jakoukoli pomoc, děkuji Vám za vedení, 
 
Věřte v sebe, mějte víru i naději, nejste sami, poproste o pomoc Anděly. Věřte že Stvořitel Vás všechny stvořil k obrazu svému a ke šťastnému, zdravému i spokojenému životu. Pokud ve vás koluje víra v Něho, pokud neztrácíte naději i v těch nejtěžších chvílích, naleznete, bude vám pomoženo, zasloužíte si to, neb Vy jste Jeho dětmi, a právě proto Nám všem poskytnul tyto převratné informace plné naděje, které nám všem mohou pomoci. Tisíciletá období metrixu i temnoty jsou za námi, nastává Doba Světla, nastává doba probouzení se, nastává doba Evoluce - nebojte se -- hlasujte pro ni , vyslovte vědomě i nahlas váš souhlas se změnou, se změnou, která nás všechny pozvedne ke světlu -- nejste na to sami.
Přeji Vám všem necht informace , které budete číst v následujících podrubrikách jsou vám všem jen a jen ku prospěchu a duchovnímu, duševnímu i zdravotnímu rozvoji.
Současně vás prosím o trpělivost, neb tato práce je časově náročná a mám také své závazky, proto budu zveřejňovat podrubriky tak rychle jak to jen půjde -- Bůh i Andělé nechť jsou vám i mne samému nápomocni.
 
 

 

Kontakt

Andělský salon AMAN - JANA DEUS Neustupov 122
Neustupov
257 85
...........................................................................
Horní Zádvoří 218
Bořitov
679 21
775 976 110 fana.havlik@seznam.cz